top of page

Česká stopa na Prague Playoffs

Aktualizováno: 22. 12. 2023
Jediným zástupcem plemenné knihy český teplokrevník, který na Prague Playoffs startoval v soutěžích CSI5* byl Jiří Hruška s klisnou Reiky (Aristo Z x Federweisser). S narůstající obtížností klisna ukazovala stále lepší výkony, což ještě více prokázalo její kvality. Čtvrteční soutěž 145 cm absolvovalo 64 dvojic. Českou vlajku hájilo sedm jezdců. Jezdec Jiří Hruška mohl být s čistou jízdou své ryzky více než spokojen. V páteční soutěži 150 cm předvedli nejlepší výkon ze všech českých dvojic a se čtyřmi trestnými body obsadili pěkné 19. místo. To, že patří k české skokové špičce potvrdili svým výkonem i v sobotní soutěži 150 cm. Jezdec Jiří Hruška z JK Opava - Kateřinky podává dlouhodobě s klisnou Reiky kvalitní sportovní výkony. Sezónu 2023 zahájili vítězstvím v GP Šamorín (145 cm) a v květnu slavili vítězné T**(150 cm) v Budapešti. V srpnu zvítězili ve Velké ceně Opavy a ve finále ČSP skončili těsně pod stupni vítězů. Formu na vrchol sezóny ladili v září a v říjnu v Šamoríně, kde absolvovali soutěže stupně T na úrovni 145-155 cm . Na listopadovém Prague Payoffs absolvovali pětihvězdové soutěže a rozhodně se ve výčtu hvězdných jmen ve startovním poli neztratili. Desetiletá ryzka Reiky tak právem patří k nejlepším koním plemene český teplokrevník ve skokových soutěžích. Za předsednictvo i radu plemenné knihy ČT děkujeme za reprezentaci. 
_______________________________________________________________________

Protože se jedná o klisnu ryze českého chovu, pojďme se společně seznámit s rodinou :


Zakladatelkou je kořistní východopruská klisna 29 Doba nar.1944. Její dcera 201 Algid Ohnice byla v Netolicích zařazena do třídy Elita. Tato dobře vázaná hnědka v typu českého teplokrevníka měla dobře nasazený krk, dobrou horní linii, hluboká, široká, výrazný fundament a velmi dobré chody. Její odhadní cena z roku 1965 byla 50.000 ČSK. V chovu tato vynikající klisna porodila mezi lety 1967-1981 celkem 10 hříbat. Klisna Alarm III 33 Záře byla prodána do Topolčianek a další 3 dcery byly zařazeny do základního stáda, syn 129 Servátor 89 Homér působil jako plemeník v letech 1981-1984. 


První dcera Ohnice, černá hnědka 338 Quoniam 148 Ella byla z Netolic prodána do zemského chovu. 


Druhá dcera 355 Quoniam Finta (nar.1976) byla hodnocena známkou 8,1 bodu a popsána jako méně harmonická světlá hnědka v polokrevném typu. Mezi lety 1980-1999 v chovu zanechala úctyhodných 17 hříbat a patřila tak k nejlepším chovným klisnám hřebčína Netolice. Potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L v drezuře, S** ve skocích a T ve spřežení (Landruf 27 Veronika). Její syn 237 Kornet 37 Myšák  působil v chovu v letech 1987-1997 jako plemenný hřebec v majetku ZH Písek. Byl zařazen do třídy Elita a sám dosáhl sportovní výkonnosti S ve skocích. Jeho potomstvo dosáhlo  stupně S v drezuře a S** ve skocích. Klisna 13/339 Beta po Landruf získala 1.místo  na přehlídce tříletých klisen ČT. Ve sportu se uplatnila v drezurních soutěžích na úrovni L a v parkurech na úrovni S. Jedinou žijící pokračovatelkou této rodinné větve je klisna 52/984 Tamaris po francouzském Timorrak des Isles. Klisna z chovu paní Aleny Nykodýmové byla na svodu hodnocena známkou 8,22 bodu, bohužel dosud její potenciál nebyl využit v chovu. Ve výčtu potomků nesmíme opomenout elitní hnědku  459 Diktant III 35 Nasala (nar.1985). Její dcera Valát 48 Unna byla rovněž zapsána do AP ČT, potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti S** ve skocích (13/440 Bojarka po 567 Bentley).


Třetí dcera klisna 316 Servátor 34 Čajka (nar.1972) byla mohutná hnědka, přerostlá v typu mnohostraně užitkového koně s mírami 181/170/199/22,8 cm, vynikala výbornými energickými chody. V chovu dala mezi lety 1977-1988 celkem 8 hříbat. Jistou zajímavostí je výskyt dvojčat v této rodině. Již její matka Finta porodila v roce 1980 dvojčata po Servátor. O rok dříve v kartě plemenitby klisny nalézáme dvojčata u 204 Algid Ohnice po stejném hřebci. Servátor Čajka porodila dvojčata dokonce dvakrát a pokaždé po hřebci Kornett (r.1981 a r. 1983).  

Ze čtyř hřebečků klisny Čajka se stal plemeníkem hřebec 245 Libero 3 Neklan dosáhl vlastní sportovní výkonnosti S ve skocích a jeho potomstvo vyniká stupněm výkonnosti T ve skocích i v drezuře. Nejstarší dcera ryzka Przedswit XII 10 Honorace (nar.1977) byla jako hříbě prodána na Moravu, kde dala plemenného hřebce 2589 Cent Honorace. Tento hřebec působil v ZH Tlumačov v letech 1993-2000.

Rodina dále pokračuje přes klisnu 394 Quoniam 200 Chyneza (nar.1978). Byla popsána jako mohutná tmavá hnědka na vyšší noze s dobře nasazeným kratším krkem, výrazným kohoutkem, dobrou pevnou horní linií, kratší rovnou zádí, dostatečně hluboká, přední noha prohnutá, vzadu šavlovitá, chody měla dobré. Sama byla prověřena ve skocích do úrovně ZL, poté působila v chovu, kde mezi lety 1984-1991 porodila 6 hříbat. Hřebec Valát 47 Útes sportoval na úrovni S ve skocích. Její dcera Libero 17 Ohnice byla prodána do Rakouska a hnědka JM 4372 Hviezdar 6 Ruleta (nar. 1988) byla prodána na  Moravu, následně evidována v HPK s 7,3 body a zapsána do akceleračního programu ČT. Zúčastnila se i mezinárodních závodů v rámci českého reprezentačního týmu ve skocích, kde dosáhla sportovní výkonnosti stupně T a její potomstvo stupně S**. Od roku 1998 působila v chovu kde po sobě zanechala 5 hříbat. První dcera  67/393 Rulička po 2640 Radegast se narodila v chovu pana Stanislava Hošáka. Sama nesportovala, ovšem její potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L* v drezuře a ST** ve skocích (55/187 Rozálie po Gottward). Druhá dcera Rulety 67/662 Ruměnka po 2616 Gottward získala na výkonnostních zkouškách z roku 2004 8,25 bodu za výkon a byla zapsána do akceleračního programu ČT. Jejím prvním hříbětem byl 1692 Rico HF po Radegast. Hřebec dosáhl sportovní výkonnosti T* a v letech 2013 - 2016 působil v plemenitbě. Současná výkonnost jeho potomstva je S** ve skocích a T* ve spřežení.  Jeho pravá sestra, bělka 67/573 Ruminka HF po 2640 Radegast obdržela v roce 2009  4. místo ve finále přehlídky tříletých klisen, s jezdcem Janem Zwingerem dosáhla výkonnosti S** ve skocích. Druhá z dcer Ruměnky, akcelerační ryzka 65/400 Rubínka po hannoverském 1468 El Paso II se v roce 2011 již narodila u Romana Klose.  Získala 1. místo ve finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen a v témže roce bodovala i ve finále skokového KMK. V letošním roce jsme ji mohli vídat v soutěžích ST* s Karolínou Větrovskou. 


Nejmladším potomkem netolické klisny Ruleta je hnědka 65/23 Remzi po 2817 All My Dreams narozená roku 2005 u Eleny Kopecké z Valašského Meziříčí. V roce 2014 dosáhla výkonnosti S** ve skocích a následně byla prodána do zahraničí. Jejím jediným potomkem je klisna 72/391 Regie po 2906 Federweisser (nar.2009). Tato drobná ryzka působí v současné době v chovu a je jistou nadějí do budoucna, že o jejích potomcích ještě uslyšíme neboť v letech 2021 a 2022 porodila hřebečky po Aristo Z. Zde se kruh uzavírá, neboť jejím prvním hříbětem byla v roce 2013 právě klisna 72/801 Reiky po Aristo Z


Rodina klisny Doba čítá 7 generací potomků. K roku 2023 je 11 klisen stále žijících. Rodina je kombinací hannoverské krve a na podkladě klisen českého chovu. Nejvíce klisen přísluší k linii Ladykiller, dále Semper Idem a Goldschaum. Z otců matek je nejvíce zastoupen hřebec Quoniam. Zbarvením převažují hnědáci, průměrné míry klisen jsou 173/164,5/190/21,15 cm. 


text : Veronika Konvalinková

foto : Michaela Purnoch (NavaramaFoto)


547 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

KMK Ptýrov

Comments


bottom of page