top of page

Katalog plemenných hřebců 2024

Aktualizováno: 16. 3.


Vážení chovatelé, přinášíme vám nový Katalog plemenných hřebců působících v plemenné knize českého teplokrevníka pro rok 2024. Členům spolku Český teplokrevník bude distribuován během března v tištěné formě. V on-line verzi je ke stažení jako příloha k tomuto článku.


Za použité fotografie děkujeme p. Svatavě Zaplatilové, p. Martině Kůstkové, p. Šárce Votavové, p. Ivaně Maršálkové a všem ostatním, kteří byli ochotni fotografie poskytnout.


Novinkou pro rok 2024 je přehled hřebců na webu ASCHK.cz . Po zvolení plemene český teplokrevník lze přehledně dohledat veškeré podrobnosti k jednotlivým hřebcům, včetně fotogalerie, odkazu na sportovní výkonnost a popis hřebce. V případě zájmu majitele (držitele hřebce) o doplnění informací neváhejte kontaktovat kancelář ASCHK : schlehoferova@aschk.cz .V katalogu naleznete i seznam hřebců, jejichž inseminační dávky jsou dostupné ze zahraničí se zastoupením v ČR. Chovatel může použít mraženou či chlazenou inseminační dávku těchto hřebců na klisnu zapsanou v PK ČT, aniž potřebuje další schválení RPK. U hřebců splňujících podmínky AP lze na akcelerační klisnu rovněž použít dotační podporu. Chce-li chovatel použít inseminační dávku hřebce, který v seznamu uveden není, ale splňuje podmínky šlechtitelského programu ČT, je třeba o schválení dávky požádat v dostatečném předstihu RPK ČT (rpk@ceskyteplokrevnik.cz ) .


Pojďme se na plemenné hřebce zaměřit ještě trochu podrobněji. V katalogu se vám v detailním profilu prezentuje celkem 98 plemenných hřebců. Oproti roku 2023 v katalogu ubylo 21 hřebců, ale celkem 20 hřebců bylo nově zapsáno pro plemennou knihu ČT a to včetně mladých hřebců ročníku 2020 : 3105 Candarco, 3106 Cornet Zero, 3108 Delacroix a 3179 Poker Love P. Několik hřebců bylo zapsáno až po uzávěrce tištěné verze katalogu, ale v on-line katalogu na webu ASCHK jsou již uvedeni (Christ, 3193 Lantar, Oscar des Fontaines).


Celkem 53 hřebců je k dispozici formou čerstvého spermatu a 35 hřebců formou přirozené plemenitby. Do konečného počtu je třeba ještě uvést, že 8 hřebců je k dispozici pouze formou mražených dávek a tlumačovští 2481 Cannor a 3053 Quantanamo jsou vedeni pouze jako rezervní hřebci.


K nejstarším hřebcům stále působícím v přirozené plemenitbě patří 1867 Przedswit Jung (r.1994), 2810 Mistrál (r.1996), 2765 Cassilius (r.1997), 1015 Cyril (r.1997) a 2805 Le Patron (r.1997). Nejstarším hřebcem v inseminaci je díky vynikající kondici hřebec 2997 Aristo Z, který je pro rok 2024 chovatelům k dispozici v ZH Písek.


Když se zaměříme na zastoupení hřebců z hlediska plemenné příslušnosti, je nadále potěšující převaha ( 27 % ) hřebců plemene český teplokrevník. Pokud přičteme 4 hřebce plemene český sportovní kůň a hřebce ostatních plemen (např. 3174 Barbarossa LB - chov. Ing. Ladislav Krulich, 2500 Dartoni - chov. Ing. Jiří Mayer, 2909 Mugáno novojický HF - chov. Jana Lošáková ,....), zapsané do zahraničních plemenných knih, je podíl hřebců narozených českým chovatelům ještě větší.


Oproti předchozímu roku se o 4 hřebce zvýšil podíl zástupců z holštýnské plemenné knihy. Významný vliv mají synové holštýnského hřebce Cassini I ( 1605 Cascar, 2723 Carambol RS , 2765 Cassilius, 2896 Cassin ). Chovatelé mají možnost využít potenciálu holštýnského hřebce Colman (Carthago Z x Lord), který bude chovatelům k dispozici prostřednictvím čtyř synů : 2009 Caesar , 3006 Companiero, 1196 Con Cosmos a 1478 Cool Paradise. Z hlediska příslušnosti hřebců k jednotlivým liniím je vliv holštýnské krve ještě patrnější. Přímo z linie hřebce Capitol I pochází 14 hřebců působících pro rok 2024 v plemenné knize českého teplokrevníka. K linii Ladykiller můžeme přiřadit 9 hřebců. Největší podíl v rodokmenech současných hřebců mají zástupci linie Rantzau - Cor de la Bryere, jmenovitě jsou uvedeni níže v tabulce :


Plemennou knihu Selle Francais (SF) zastupují v katalogu hřebci 1028 Mannilon Rouge (nar.2000) a 2595 Noowanda Semilly. Mezi syny legendárního hřebce Diamant de Semilly, nesmíme opomenout ani hřebce 3002 Delox, který bude chovatelům k dispozici prostřednictvím čerstvého spermatu na stanici hřebců Stáje Mustang. Diamant de Semilly je dle žebříčku WBFSH nejlepším otcem skokových koní pro rok 2023, jeho syn 5157 Diarado kraluje žebříčku koním sportujících ve všestrannosti. Od roku 2023 je chovatelům k dispozici jeho syn 3108 Delacroix.


K plemenné knize KWPN náleží pro rok 2024 v katalogu celkem 16 hřebců. Na pozici otce dominuje 5276 Heartbreaker (Nimmerdor x Silvano), který patří k nejlepším evropským plemeníkům vůbec. Jeho geny jsou v současné populaci koní hojně zastoupeny a vysoce ceněny. Chovatelům budou k dispozici jeho tři synové : 2497 Clive, 1345 Heartbreak ZH, který bude nově působit na stanici Petra Kříže v Hrbově. Plemeník 3078 Zambesi TN je celoevropsky uznávaným hřebcem, na kontě má řadu potomků v mezinárodním parkurovém sportu a v roce 2023 mu náležela 67. příčka mezi nejlepšími skokovými plemeníky světa. Z hřebců plemene KWPN měl na český chov výrazný vliv i plemeník Guidam Sohn (Guidam x Zeus). Zanechal po sobě tři syny : 1558 Galandro ZH, 2050 Gulden ZH a 2483 Gaboo Insprav, který je chovatelům k dispozici formou mraženého spermatu.


Hannoverští hřebci představují 10% podíl z katalogu hřebců pro rok 2024. Mezi nově zapsané hřebce ročníku 2019 patří 3174 Barbarossa LB, 2991 Scorbix a 2990 Orimoco. Jako velmi nadějné se jeví mladé potomstvo hřebce 2850 Eldorado 45. Typickými představiteli hannoverského koně jsou hřebci ze Stáje Mustang, v roce 2024 mohou chovatelé využít potenciálu talentovaného hřebce 3003 Quadis II (Quaid x Chacco -Blue).


Místo oldenburských hřebců Come Undone, Concreto a San Schufro budou nově v sezóně 2024 působit v plemenitě hřebci 3105 Candarco, 3106 Cornet Zero a mladý hřebec 3184 Zack Me Blue po Zenon, kterého by zvláště majitelé drezurních klisen neměli opomíjet.


Linie hřebců Przedswit je stavebním pilířem chovu českého teplokrevníka. Pro rok 2024 je k dispozici šest hřebců : malopolský 1867 Przedswit Jung (r.1994), 1139 Przedswit Libor (r.2003) , 1231 Przedswit Lionel (r.2004) . Mezi mladší hřebce patří písecký ryzák 2430 Przedswit Richter . Formou inseminace mraženým spermatem je k dispozici drezurní hřebec 2417 Przedswit V MT-3 Silvio G. Zajímavou volbou pro chovatele je i 2672 Polar Ruf (Przedswit Jung x Cattaro) z chovu Karla Růžičky.


Stále musíme mít na paměti, že bez vlivu plnokrevníka by nebylo dnešního českého teplokrevníka a pravidelný příliv plnokrevné krve je žádoucí i v dnešním chovu moderních sportovních koní. V připouštěcí sezóně 2024 budou chovatelům k dispozici 2 hřebci anglického plnokrevníka. Ryzák českého chovu 3015 Damon (r.2000, Dara Monarch x Sharp End) na stanici Farmy Blahotinec a 6189 Chardonney Tcheque (FR) Tento francouzský hřebec přináší do chovu žádoucí tvrdost, dobrý exteriér i vynikající charakter. Pro rok 2024 působí na stanici hřebčína ŠCHK - Kubišta s.r.o. Měník.


Přejeme chovatelům dobrý výběr plemenného hřebce a úspěšnou sezónu 2024. Budeme rádi, když se nám se svými chovatelskými produkty pochlubíte i na sociálních sítích @ceskyteplokrevnik a pomůžete tak lépe propagovat našeho českého teplokrevníka u nás i ve světě.


Veronika KonvalinkováKatalog hřebců 2024 :

katalog2024
.pdf
Download PDF • 6.80MB

1 647 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page