top of page

Koním ČT se dařilo na závodech v Mostě


Na severu Čech se v neděli 16.4.2023 soutěžilo o poháry a věcné ceny. Pořadatelům z týmu Jezdecká společnost Hipodrom Most aprílové počasí přálo a jezdci si tak mohli dubnové závody jak se patří užít.


Vrcholem Dubnových parkurových závodů Ústeckého kraje byla soutěž stupně obtížnosti L*. Na start se postavilo celkem 6 jezdců, z nichž nejúspěšnější byla Ing. Barbora Dudáčová s klisnou 91/41 Quendy. Tato osmiletá hnědka plemene český teplokrevník po holštýnském hřebci Quentino z matky Vendy-V po Clinton se do parkurových kolbišť vrací po delší pauze a start do sezóny 2023 byl tedy více než úspěšný.

Parkur bez trestných bodů s druhým nejrychlejším časem v rozeskakování zajela dvojice Tereza Truhlářová a valach 31/578 Corifeo-T (Comics x Aloube Z) . Holštýnská matka Aloubeta je vynikající chovnou klisnou, v chovu zanechala 5 hříbat, klisna 31/570 Carmen po Cascavello z chovu pana Vaňhy dosáhla s Annou Vitákovou v parkurech výkonnosti ST*. Sám Corifeo reprezentuje Jezdeckou stáj Savara a prokazuje všestrannou výkonnost : L v drezuře, L* ve skocích a Z ve všestrannosti.


Rozeskakování se rovněž zúčastnila Simona Bezděchová s klisnou 79/391 Fatima (Pandrhola x Cartier vd Heffinck). Tři chyby v parkuru pro ni znamenaly celkově třetí místo. Stejná jezdkyně reprezentující JK České zemědělské akademie při SŠ Humpolec se soutěže účastnila i s maďarským valachem Lexon (Lacoramov x Justboy).


Plemenou knihu českého teplokrevníka reprezentovala pátá umístěná jezdkyně Kateřina Potluková s letos dvacetiletým běloušem 3/430 Land Master (Landprinz x Falun). Matka 3/170 Laguna pochází z chovu ZD Černuc a je matkou čtyř hříbat, z nichž všichni jsou prověřeni v parkurovém skákání. Právě Land Mastera jsme mohli vídat v soutěžích stupně T** s Ondřejem Potlukou a od roku 2020 slouží jako zkušený učitel pro mladou jezdkyni. Jezdkyně sedlala i klisnu 91/100 Zantarka (Guidam Sohn x Landos). Bohužel start v obtížnosti L* jim nevyšel podle představ, zato z předchozí soutěže ZL si odvezli čisté konto a krásné druhé místo.

Využiji příležitosti a na rodinu klisny 91/100 Zantarka se zaměříme podrobněji. Plemenná kniha on-line nás zavede pouze ke klisně JČ 301 Gidra, z dostupných archivních materiálů bývalého hřebčína Netolice se však dostáváme s původem ještě o 4 generace dále. Rodokmen je doložitelný až k zemské klisně po hřebci 24 Nonius Široký (1911, 33 Nonius Široký x 340 Bang up) a díky tomu můžeme sledovat více než 100 let poctivé české chovatelské práce. Podrobnější informace o rodině získáváme až u klisny 1-1151 Hanka po 59 Star of Hannover, narozené roku 1944 v JZD Noskov a později zařazené do SPK pod číslem 172.Korzár (2009, Amarillo x Kornett)

Pokračovatelkou rodiny je tedy výše zmíněná klisna JČ 301 Gidra nar.1959 po 1692 Gidran, tato souladná středně mohutná klisna v delším rámci, přiměřeně kostnatým fundamentem, korektním postojem a vydatnými chody , byla zařazena do PK I s výsledným hodnocením 7,2 bodu. Její dcera JČ 582 Furina (nar.1968) po 1859 Furioso Šlajs byla roku 1977 do hřebčína Netolice odkoupena od pana Stoklasy. Tato ušlechtilá vranka v polokrevném typu se v chovu bohužel příliš neosvědčila a její rodina pokračuje dále pouze přes klisnu JČ 755 Arina (nar.1976) po Alarm-89 . V chovu po sobě zanechala 4 klisny. Klisna Č 2110 Korneta po Kornett porodila 3 hřebečky a sama sportovala na úrovni S v parkurech. Klisna Č 1440 Kora po Kornett z chovu pana Drába byla zařazena do akceleračního programu. Za exteriér byla hodnocena známkou 7,9 bodu, výkonnost prokázala v parkurech obtížnosti ST, v chovu zanechala 6 hříbat. Pokračovatelkou větve této rodiny může být hnědka 44/260 Korida po Rock´n Roll.


Posledním potomkem klisny Arina je akcelerační hnědka ZČ 1237 Alberta (nar.1990) po Libero z chovu pana Vladislava Dardy, v jehož chovu porodila 3 klisny a 2 hřebečky. Nejvyšší sportovní výkonnosti dosáhla klisna 25/248 Florinda po Walzerkönig, a sice stupeň ST** s Filipem Doležalem. V chovu úspěšná byla nejmladší dcera 25/375 Ikarka (nar.1999) po Landos. Tato akcelerační klisna prokázala sportovní předpoklady na úrovni ZL ve skocích a mezi lety 2004-2020 porodila celkem 8 hříbat. Nejmladší z nich, hřebec 25/612 Net po Lopez-11 se účastnil výkonnostních zkoušek tříletých hřebců s celkovým hodnocením 8,5 bodu. Tři klisny mají prokázanou výkonnost S* (25/714 Ogarka po Caesar, 25/935 Sesefa po Aristo Z a 91/100 Zantarka po Guidam Sohn) a valach 11/161 Qikar po Guidam Sohn pokořil s Jiřím Papouškem výkonnost ST* v parkurech a později byl prodán jako sportovní kůň do Kanady. Díky mladému potomstvu je pravděpodobné, že výčet koní se sportovní výkonností není konečný a na produkty chovu pana Dardy se můžeme těšit i v budoucích letech.

Qikar (2007, Guidam Sohn x Landos)


Text: Veronika Konvalinková

Foto: Adéla Podzemská197 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page