top of page

Nejlepší koně ČT v drezurních soutěžích za rok 2022

Aktualizováno: 17. 4. 2023

Dnes navážeme na vyhodnocení výkonnostních žebříčků koní českého teplokrevníka ve sportovní sezóně 2022. Tentokrát se zaměříme na drezurní sport. Že český teplokrevník dominuje ve skokovém ježdění, zdaleka není pravidlem. Nejlepších 10 drezurních koní plemene ČT jsme našli mezi padesátkou nejlepších drezurních koní v České republice. Na rozdíl od parkuru však v žebříčku ČJF převažují na prvních příčkách zástupci zahraničních plemen a stále je tak i v chovu moderního českého teplokrevníka co dohánět.


Na prvním místě v žebříčku ČJF s 13048 body kraluje valach Europe-M. Tento impozantní černý hnědák plemene KWPN po Sandro Hit z matky po Jazz se svou jezdkyní Petrou Miki Civišovou měl v letošním roce velmi úspěšnou sezónu a je úřadujícím mistrem ČR v drezuře.

Jistou útěchou pro české chovatele může být 14. místo plemenného hřebce 2495 Firestone 1 (Johnson x Florencio) ze stáje Hapax. Od roku 2020 sbíral úspěchy v sedle s mladou jezdkyní Johanou Vašaryovou a dosáhl celé řady vítězství na národní úrovni i pomohl získat české drezuře dobré jméno na mezinárodní scéně. Jeho nejstarší potomstvo bude v roce 2023 čtyřleté a my se těšíme, že produkty domácího drezurního chovu uvidíme i ve sportu.


Jako nejlepší kůň plemene český teplokrevník se nám představuje až ze 17. pozice žebříčku ČJF se ziskem 6970 bodu valach 47/735 Fénix po Federweisser z matky po Walzerkönig. Tento ryzák spolu s jezdkyní Barborou Zourkovou reprezentoval v sezóně 2022 Stáj Time Out. Mezi zlaté úspěchy dvojice patří například 68,8% v úloze IM1 z červencových Těšánek. Zajímavostí je, že v chovatelském modulu po hřebci Federweisser registrujeme celkem 108 potomků a pouze 6 z nich má v drezuře výkonnost S a vyšší. V minulosti jsme mohli v úlohách stupně T vídat s Ladislavem Umlaufem ryzáka Ferry (nar.2005) z hannoverské matky po Weltmayer.


Druhým plemenným hřebcem, který je od roku 2022 k dispozici i chovatelům českého teplokrevníka je 2417 Przedswit V MT-3/ Silvio G. Tohoto sympatického hnědáka připravila jezdkyně Vanda Bělinová od jezdeckých počátků až po stupeň výkonnosti TT. Za rok 2022 obsadil se ziskem 6356 bodu 21. příčku v celkovém bodování ČJF. V roce 2022 vyhrál dvě soutěže na úrovni T a premiérově se představil i v obtížnosti TT (Memoriál Jana Holcbechera – volná sestava vIM A/B za 66,7%). Na podzim získal stříbro na mistrovství SČO v jednotlivcích. Tento hřebec z chovu hřebčína Galatík vykazuje v rodokmenu 63% původních genů MT a doufejme, že jeho potenciálu využijí v připouštěcí sezóně 2023 i chovatelé českého teplokrevníka.


Jako dalšího koně v pořadí můžeme zmínit klisnu 80/270 Lilit 1 po Jericho. Ač je zapsána jako slovenský teplokrevník, její matkou je 46/487 Legrace po Aktion (vl. D:S). Klisna se umístila v celkovém bodování na 22. místě s 6253 b. V loňském roce sice startovali s Kamilou Kotyzovou pouze v pěti úlohách, avšak byli nepřemožitelní a z úloh SG, IM1 a vIM si pokaždé odvezli cenné vítězství.


Stříbrná pozice v žebříčku nejlepších koní plemene český teplokrevník náleží klisně 11/319 Leontýna 3. Ještě před zahájením drezurní kariéry se tato klisna po Le Patron prezentovala se skokových soutěžích stupně L*. V roce 2022 reprezentovala stáj Time Out v sedmi úlohách obtížnosti ST – T (vIM, IM1), z toho se i po roční pauze dokázala 4x umístit na prvním místě a ve finále Českého drezurního poháru obsadila 2. místo v Malé Rundě. Pokud si hřebce Le Patron zobrazíme pomocí chovatelského modulu JIS, nalezneme 221 potomků avšak pouze 5 z nich má drezurní výkonnost S a vyšší. Drezurní předpoklady lze tedy odvodit od klisny 38/52 Ori po Frühesch Měník, která sama má vlastní výkonnost T v drezuře a v roce 2022 jsme mohli v obdélníku vídat i další dva její potomky: klisnu 14/658 Odeta nar.2006 po Lopez-17 (vl.: D:S*) a valacha 18/369 Dexter nar.2012 po Drosseklang II (vl.: S: ZL , D: L*).


Hned za Leontýnou se umístila se ziskem 5752 bodu klisna 7/700 Chiquita 2. Tato tmavá hnědka s vysokým podílem holštýnské krve (Chico´s Boy x Acros) se v loňském roce s jezdkyní Petrou Charvátovou předvedla celkem v 10ti úlohách obtížnosti ST - T. Hřebec Chico´s Boy má v chovatelském modulu evidováno 100 potomků, drezurní výkonnost můžeme zatím spatřit pouze u sedmi z nich. Druhou z klisen s T výkonností po Chico´s Boy je 20/927 Avelange, kterou si níže ještě představíme.


Na čtvrtém místě mezi koňmi plemene ČT a na 32. místě v celkovém bodování ČJF se umístil valach 67/940 Alonzo-M. Tento bělouš po hannoverském hřebci Al Campo z chovu pana Michálka náleží k albertovské rodině klisny 40 Úhlava. S Michaelou Vajbrovou reprezentuje Jezdecký klub Hřebčína Albertovec v drezurních úlohách stupně ST – T. V květnu se jim vydařil start v Těšánkách, kde získali první místo v úloze YU se ziskem 65,9%. Hřebec Al Campo také není drezurní specialista a z 49 potomků ve sportu jich drezurní výkonnost má pouze sedm. Za zmínku jistě stojí akcelerační klisna 43/334 Arizona 1 (nar. 2008) z chovu Petra Vančury, která dosáhla vlastní výkonnosti S* v drezuře i v parkurech a ST v soutěžích všestrannosti.


Na pátém místě a celkově na 40. příčce nalézáme dvacetiletého valacha 2902 Bohém (Ballast x Continue) z chovu hřebčince Tlumačov. Jako hřebec působil mezi lety 2005-2007 v plemenitbě, ovšem nezanechal po sobě žádné potomstvo. Ještě v roce 2009 jsme jej mohli vídat ve skokových soutěžích stupně L* a od roku 2010 patří mezi stálici drezurní scény. I přes vyšší věk se pyšní dobrou kondicí, v roce 2022 se s jezdkyní Veronikou Gajdolínovou účastnil celkem 19ti úloh stupně obtížnosti S až T.


Hned za ním na 41. příčce se ziskem 4625 bodu se umístila klisna 20/927 Avelange. Na přehlídce tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu zvítězila v roce 2022 její dcera Angelique de Niro po oldenburském hřebci De Niro Gold. Sama klisna Avelange byla vyhlášena jako nejlepší kůň plemene ČT na loňském MČR v drezuře, kde s jezdkyní Annou Šestákovou obsadila 4.místo v kategorii dětí. Z mnoha úspěchů v loňské sezóně můžeme vyzdvihnout například říjnové vítězství v OM jihočeské oblasti v kategorii seniorů s jezdkyní Dziyanou Dziuba.


Od sedmého místa v žebříčku nejlepších ČT koní v drezurních soutěžích se dostáváme k maximální dosažené výkonnosti na stupni ST. Bělka 31/193 Reggie po holštýnském hřebci Con Cosmos pochází z chovu pana Jana Vaňhy a v loňské sezóně reprezentovala TJ Pegas s jezdkyní Evou Floriánovou. Z úspěchů této dvojice může vyzdvihnout například vítězství v červencových Těšánkách, kde dvojice získala 67,1% v úloze SG.


Druhou polovinu žebříčku ČJF nám na 52.místě se ziskem 3658 bodu otvírá valach 31/31 Flop 3 po Frühesch-2. Tohoto hnědáka můžeme vídat v drezurním obdélníku již od roku 2010. V loňské sezóně sportoval s jezdkyní Pavlínou Svobodovou v úlohách stupně ST. O tom, že tento kůň má ještě co ukázat svědčí i start v Ceně Rotundy, kdy v úloze IM1 získal 62,2 %.


Na devátém místě v žebříčku nejlepších koní ČT se umístila klisna 1/688 Mary Lou 1 po Beethowen. V roce 2021 patřila tato klisna k nejlepším koním v drezurních soutěžích, s jezdkyní Petrou Miki Civišovou se umístila na celkovém 2. místě se ziskem 14 199 bodu. V roce 2022 startovala pouze 5x a i tak jí patří celkově 52. pozice. Za zmínku určitě stojí červnový start ve Velké rundě v Královicích u Slaného, kdy v úloze IMB předjela její jezdkyně samu sebe, s valachem Europe-M získala 1.místo a 68%, s klisnou Mary Lou 2.místo a 65%.


Pořadí Top-10 mezi koňmi ČT nám uzavírá valach 91/106 Vivaldi 1 po Lantino z chovu Evy Šimáčkové. Tento sedmiletý hnědák absolvoval za rok 2022 celkem 21 startů s jezdkyní Karolínou Šimáčkovou za JO TJ Agro-Cheb Nebanice a na závěr sezóny si připsal dokonce tři vítězství v úlohách stupně S. Těšíme se, že dvojice do sportovního žebříčku zasáhne i v příštím roce na stejné nebo dokonce vyšší obtížnosti.Závěr :

Pokud si dále rozebereme původy nejlepší stovky koní v drezurních soutěžích dle žebříčku ČJF, zaujímá český teplokrevník 22% ze všech zúčastněných koní, dalších 7% patří zástupcům slovenského teplokrevníka a 2% patří moravskému teplokrevníku (Przedsvit V MT-3/Silvio G a Princ 22 po Przedswit XXIII ). Celkem tedy 31% pro koně domácího chovu, když přičteme koně zahraničních plemen narozené v České republice, není výsledné číslo vůbec špatné a skýtá tak naději na lepší drezurní budoucnost. Mezi koňmi zahraničních plemenných knih dominují zástupci KWPN (18%) a oldenburského koně (13%).


Při hodnocení koní dle jednotlivých otců, platí to samé co u skokových koní. Díky široké nabídce a možnosti využít plemeníky světové úrovně je i původová základna koní v nejlepší stovce poměrně roztříštěná. Nejvíce potomků od jednoho hřebce vykazuje KWPN hřebec Vivaldi (Krak C x Jazz) : Vivari, Diamantina, Verdi 7 a Jolyn M. Mezi koňmi v nejlepší stovce nalezneme po jednom maximálně po dvou potomcích koně po celosvětově úspěšných hřebcích jako jsou : Johnson , Quaterback či Sir Donnerhall.


Při bližším průzkumu rodokmenů koní českého teplokrevníka v drezurních soutěžích často vidíme skokové původy a i drezurní koně s počátkem své sportovní kariéry v parkurových soutěžích. Drezurní výkonnost je tedy spíše dílem prostředí a výsledkem jezdeckého umění. Český teplokrevník se dobře prezentuje ve výsledkových listinách v kvalifikacích na MČR v kategorii dětí a mladších juniorů. Ve vyšších drezurních soutěžích český teplokrevník poněkud zaostává. Do budoucna by měla být cílem podpora chovatelů klisen s drezurní výkonností tak, aby své klisny a produkty chovu zapisovaly pod tuzemské a né zahraniční plemenné knihy. Na hvězdné drezurní původy v rodokmenech českých koní si ještě pár let musíme počkat, bez vás aktivních chovatelů to ale nepůjde.


Za předsednictvo spolku Český teplokrevník mi dovolte poděkovat vám za reprezentaci plemene v roce 2022. Budeme rádi, když nás o svých úspěších v drezurním obdélníku budete informovat prostřednictvím sociálních sítí @ceskyteplokrevnik a pomůžete tak lépe propagovat našeho českého teplokrevníka u nás i ve světě.


Veronika Konvalinková
760 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

KMK Ptýrov

Comments


bottom of page