top of page

Seriál KMK pro rok 2024 zahájen

Aktualizováno: 25. 5.

Účelem soutěží KMK je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. KMK pro rok 2024 zajišťuje Asociace svazu chovatelů koní České Republiky, z.s. (dále jen ASCHK), která je Uznaným chovatelským sdružením (ÚCHS) pro českého teplokrevníka. Koně startující v KMK musí splňovat podmínky na start uvedené v Zásadách pro KMK 2024.


Soutěže KMK jsou mezi jezdci čím dál oblíbenější a s radostí oznamujeme, že se ASCHK po letech podařilo navýšit celkovou dotaci o celý milion korun! Výše zmíněná dotace se následně rozděluje nejen pořadatelům, ale hlavně majitelům koní v podobě příspěvku na jezdce, ošetřovatele a cestovní náklady. Zejména poslední zmíněný příspěvek se v posledních letech musel kvůli nedostatku financí krátit. Nyní je tedy šance, že co majitelé do startu v KMK vloží, se jim vrátí , a to je u jiných závodů s mladými koňmi v jiných soutěžích téměř nereálné.


První část sezóny byla pro rok 2024 navýšena na pět kvalifikačních kol a od 10.7. se v druhé polovině obtížnost soutěží pro koně zvyšuje. Zemský hřebčinec Písek hostil v úterý 14.5.2024 první letošní kolo skokových soutěží KMK. Před komisaře a předsedu spolku Český teplokrevník z.s. Jana Chýleho se na start postavilo celkem 110 mladých koní. Komisař uprostřed kolbiště hodnotí koně třemi známkami a slovně komentuje výkon každého koně. Celkové hodnocení je součtem známek udělených komisařem, od kterého se odečítají trestné body udělené dle skokových pravidel dělené dvěma.

  1. provedení skoku (skokový styl koně, skokanský luk, technika práce nohou, elastičnost a síla odrazu)

  2. obratnost (šikovnost koně, reakce, výbušnost, řešení improvizace)

  3. připravenost koně (přiježděnost, klid, přijímání pomůcek)Mezi čtyřletými mohl komisař mezi sebou porovnat výkony čtrnácti klisen a 21 hřebců a valachů. Mladí koně vedeni profesionálními jezdci předvedli i v dosti větrném počasí velmi dobré výkony a ukázali svůj potenciál. Mezi klisnami nade všemi vynikla 18/712 Babeta z Havlova Dvora. Spolu s jezdkyní Petrou Boháčovou z Jezdecké stáje Delta ukázala vyzrálý, souladný skokový projev a právem si odvezla nejvyšší známku 8,6 za provedení skoku a 8,5 za obratnost i připravenost. Tato hnědka po Lamaze TN z matky 5/520 Bente Skari po Lopez pochází z chovu Jiřího Pecháčka a v loňském roce jsme ji mohli spatřit ve finále přehlídky tříletých klisen ČT. Gratulujeme.


Jezdkyni Petře Boháčové se závodní den vydařil přímo výborně. Kromě vítězství si s klisnou Joslin F po Joke of the Year odvezla v KMK čtyřletých klisen i druhé místo. Ač je klisna zapsána jako oldenburský skokový kůň, jedná se o produkt českého chovatele Michala Fišera.Na třetím místě se umístila ryzka 91/899 Gravity Falls z chovu i v majetku paní Marie Maškové. Dceru hřebce Guidam Sohn sedlal Filip Žlábek. Klisna ukázala velmi dobré zapojení krku i hřbetu, jevila se jako obratná, šikovná a pozorná. Celý parkur dvojice zajela v dobrém závodním tempu a za výkon obdržela celkovou známku 24,3 bodu.


Čtvrté a páté místo patřilo potomkům hřebce Cornet du Lux ze stáje WinnerHorses.eu. Klisnu Corlata WH z matky 4/776 Sinimini po Colato R ohodnotil Jan Chýle o 0,2 bodu vyšší známkou než její stájovou kolegyni, holštýnskou klisnu Cornesina WH.


U hřebců a valachů ročníku 2020 se před komisaře na start postavilo 23 dvojic. Zvláště úroveň první pětice nejlépe hodnocených koní byla velmi vysoká. Holandský hřebec Perfection po Cicero Z ukázal nadprůměrnou sílu odrazu, dobrý styl skoku a získal nejvyšší známku 8,6 za obratnost. Nejvyšší známku 8,6 bodu za provedení skoku obdržel Damienn po Dartoni. S Pavlínou Bulákovou získali 25,1 bodu a celkové druhé místo. Mezi hřebci a valachy bodovala s valachem Touch Controll (Untouchable x Cannor) i Petra Boháčová, když od komisaře obdrželi 24,8 bodu a třetí místo v početném startovním poli mladých koní.Nejlepším hřebcem plemene český teplokrevník byl v této kategorii se ziskem 24,6 bodu písecký 17/478 Lam Grado K po Lamaze TN z matky Charlotte po Amarillo. Jezdec Jakub Šterba ví, že potomci z rodiny klisny Marquis dokáží uplatnit nad skokem svůj potenciál. Hnědák Lam Grado z chovu Lenky Krušinové ukázal souladný projev, dobrý odraz, na parkuru byl pozorný, obratný a soustředěný na podání dobrého výkonu.Pětileté klisny zahajují seriál KMK na stupni obtížnosti ZL. Většinu z nich jsme mohli sledovat v loňském ročníku a i nyní v Písku předvedli velmi dobrý výkon. Vítězku pětiletých klisen jsme dokonce jako tříletou mohli spatřit ve finále přehlídky tříletých klisen ČT. Jezdkyně Jana Ferenc Perníčková provedla parkurem svou klisnu 19/819 Certina po olympijském Cento Lano Arcus z matky 5/465 Pialotta po Papillion. Klisna ukázala závodního ducha, velký skokový potenciál a vynikající odrazovou schopnost. Za provedení skoku získala známku 8,6 a za obratnost a velmi rychlé reflexy dokonce známku 8,8. Celkový součet 25,4 bodu zajistil dvojici vítězství v soutěži. O pouze 0,2 bodu méně měla oldenburská Aifee po Chacoon Blue, která s Danielem Prospěchem získala za stylovou jízdu vysoké hodnocení 8,5 bodu za obratnost i připravenost.
Další nejlepší klisny plemene český teplokrevník ve výsledkové listině zaznamenaly shodně 24,3 bodu. Jezdec Matěj Kotalík sedlal 18/693 Lovely Lady LH po Guidam Sohn z matky Varva po Londontimes. Hnědka z chovu Ing. Lucie Hubené byla hodnocena nejvyšší známkou 8,2 bodu za provedení skoku. Komisi se v dobré formě předvedla i Tereza Benediktová s klisnou 90/769 Calgeri P po Chico´s Boy z matky 57/959 Galaxie P po Al Campo z chovu pana Antonína Pospíšilíka. Komisař u ní vyzdvihl dobrý odraz a rychlé reakce. Na parkuru byla klisna uvolněná, šikovná, pozorná a nejvyšší známku 8,2 získala za obratnost.


Hojně početně obsazená byla i kategorie pětiletých hřebců a valachů. Jedná se o chovatelsky velmi zajímavou soutěž, neboť ve startovním poli mohou diváci mezi sebou pozorovat i sportovní výkony mladých plemeníků. Velmi vysoko 26,6 bodu byl hodnocen hřebec 3174 Barbarossa LB (Balou du Rouet x Colman) s Josefem Lánským v sedle. Hřebec z chovu pana Ladislava Krulicha získal nejvyšší známky 9,0 za obratnost a 8,8 za provedení skoku a připravenost. Profesionální výkon předvedl i písecký plemeník 2984 Li-Quite (Livello x Quite Capitol) s Jakubem Štěrbou. Hodnocení 26,0 bodu znamenalo druhé místo. S 25,6 body se jako třetí umístil 3088 Global Challenger s jezdcem Romanem Šafratou z chovu pana Jiřího Rendla. Jako čtvrtý hřebec v pořadí se umístil Josef Lánský se zduchovickým plemeníkem 2957 Sassiere (Sandro Junior x Contender). Nejlepšího koně plemene český teplokrevník sedlala Zuzana Plundrová. Hřebec 74/408 Miguel po Manillon Rouge z chovu Dobroslava Kubišty získal v celkovém součtu 24 bodu a nejlépe byl hodnocen známkou 8,2 bodu za obratnost.


Odpolední program se v půl páté přehoupl do druhé poloviny a na komisaře čekalo na startu třináct zkušených šestiletých klisen. Bez pochyby nejlepší skokový styl předvedla westfálská klisna Lady Blue (Chacoon Blue x Cassini I) v majetku Anny Kellnerové. S Danielem Prospěchem získala 9,0 bodu za obratnost a 8,8 za provedení skoku i připravenost. Celková známka byla skvělých 26,6 bodu. Nejlepší klisnu plemene ČT sedlal René Sípos. S hnědkou 90/719 Dakota po Stakkato Gold z matky 66/247 Denisa po Rosario získal celkem 25,3 bodu přičemž klisna byla nejlepší známkou 8,6 bodu hodnocena za obratnost.


Mezi šestiletými hřebci a valachy byl nejlépe hodnocený jezdec Matěj Kotalík s valachem Caresto P. (Caressini I x Stakkato) z chovu pana Zahoře. Dle komisaře vykazoval dobré použití krku a hřbetu, byl velmi kvalitně předveden a zanechal z jízdy nejlepší dojem. Nejvýše hodnoceným koněm plemene ČT byl s 24,5 body valach 74/377 Martinic po Manillon Rouge z akcelerační klisny 74/294 Alex po Aristo Z z chovu ŠCHK-Kubišta. Těsně za ním se umístil valach 90/690 Rolex Šargoun po Guidam Sohn s jezdcem Janem Pavlíčkem.Souhrnné výsledky po prvním kvalifikačním kole naleznete na webu ASCHK.CZ. Připomínáme, že novinkou pro ročník 2024 je zápisné do seriálu KMK. Koně, kteří budou na Ptýrově 4.6.2024 startovat letos v KMK poprvé je nutné nejpozději dní před startem přihlásit prostřednictvím kompletně vyplněné přihlášky. K rámci kanceláře ASCHK vám podrobné informace ráda zodpoví Hana Švaříčková tel.: 731 477 915.text a foto : Veronika Konvalinková

184 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page