top of page

Spolek Český teplokrevník z.s. zvolil nového předsedu

Celostátní konference spolku Český teplokrevník pro rok 2022 je za námi. Ve Vystrkově se dne 30.3.2022 sešlo 100% všech pozvaných delegátů, což svědčí o velkém zájmu chovatelů o dění kolem plemene český teplokrevník. Dále přijali pozvání čestní hosté jako například prezident ASCHK ČR Aleš Fiala, ředitel ZH Tlumačov Ing. David Olejníček, ředitelka ZH Písek Ing Hana Stránská, tajemník ASCHK Ing. Blahoslav Políček a jako hosté byli pozváni i navržení kandidáti do orgánů SČT. Po přednesení zpráv o činnosti spolku a hospodaření a zprávy o chovatelských akcíh bylo přistoupeno ke změně stanov spolku Český teplokrevník z.s. Byl upraven počet čelnů předsednictva a jako další důležitá změna byla zapracována možnost uskutečňovat jednání a zasedání tzv. online cestou, která v současné době šetří cestovní náklady a čas zúčastněných osob.

Dále byly na pořadu volby do orgánů SČT, nejprve se tajnou volbou volila Rada plemenné knihy českého teplokrevníka. Celkem bylo navrženo patnáct kandidátů a každý kandidát měl možnost se představit a přednést své vize a názory.

Rada plemenné knihy ČT bude v letech 2022 - 2026 působit v následujícím složení:

1. Civišová Hana, Ing. Ph.D. -32 hlasů – zvolena

2. Hrnčíř Zdeněk -31 hlasů – zvolen

3. Hošák Stanislav -30 hlasů – zvolen

4. Hanušová Kateřina Mgr. - 30 hlasů – zvolena

5. Chýle Jan -29 hlasů – zvolen

6. Kozák Luboš – 24 hlasů – zvolen

7. Novák Richard -14 hlasů – zvolen

8. Štěrba Jakub, Ing. - 13 hlasů – nezvolen

9. Vančura Petr – 9 hlasů – nezvolen

10. Kodadová Michaela – 8 hlasů – nezvolena

11. Theimer Milan – 6 hlasů – nezvolen

12. Lacina Karel – 6 hlasů – nezvolen

13. Holešovský Pavel – 4 hlasy -nezvolen

14. Zich Rostislav – 3 hlasy – nezvolen

15. Hořínková Vendula – 2 hlasy - nezvolena


Dále byla na programu volba předsednictva. Novým předsedou spolku se stal Jan Chýle (34 hlasů) a nahradil tak ve funkci Luboše Kozáka, na post místopředsedkyně spolku byla zvolena Ing. Hana Civišová, PhD. (34), dále bude v předsednictvu působit Veronika Konvalinková (25), Pavel Holešovský (21) a Michal Maksa (21). Dozor nad záležitotmi spolku bude z pozice Kontrolní komise sledovat Monika Vorlíčková Mgr. Dis. (32 hlasů), Jana Klimentová Ing. (31) a Vendula Hořínková (28).


V diskuzi byli delegáti seznámeni s novinkami v letošní chovatelské sezóně a vy chovatelé, členové spolku si podrobnosti můžete prostudovat v přiloženém zápisu a usnesení.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě konference a hladkém průběhu a všechna čest delegátům, kteří přijali svou povinnost s největší zodpovědností a určili pro následující čtyři roky osoby, které budou hájit jejich zájmy.

Ing. Hana Civišová, Ph.D.ZÁPIS konference SČT 30.3.2022
.pdf
Stáhnout PDF • 236KB

USNESENÍ konference SČT 30.3.2022
.pdf
Stáhnout PDF • 148KB

342 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page