top of page

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen Našiměřice

Aktualizováno: 6. 11. 2023


V polovině září 15.9.2023 se konaly v Našiměřicích zkoušky výkonnosti tříletých klisen. V loňském roce byl termín zrušen a jsme moc rádi, že se manželům Novákovým podařilo letos zkoušky uspořádat. Před komisi ve složení : Stanislav Hošák, Ing. Petr Rydval a Richard Novák předvedlo svůj výkon dvanáct tříletých klisen. Dvě klisny bohužel zkoušku nedokončily.


Suverénní vítězkou se stala 90/819 Chira po 1746 Chico´s Boy z matky 52/426 Fifa Fifi po Flyinge Garibaldi. Hnědka z chovu pana Jana Flodra vynikla hlavně pracovní ochotou a charakterem za který od všech komisařů obdržela devítky. Vysoké známky měla i při hodnocení mechaniky pohybu : 8,67 za cval a 8,67 za klus. Ze všech hodnocených klisen měla také nejvyšší známky za skokové vlohy 8,5 bodu. V celkovém součtu získala na zkouškách výkonnosti 8,65 bodu a zařadila se tak k nejlépe hodnoceným klisnám svého ročníku. Gratulujeme.


Vysoké hodnocení si z Našiměřic odvezla také druhá dcera hřebce 1746 Chico´s Boy. Klisna 62/206 Mystery of Dream - M z matky 53/201 Mocca po Catango Z se velmi dobře prezentovala i ve finále celostátní přehlídky tříletých klisen plemene ČT. Na zkouškách komisi zaujala dobrou jezditelností při drezurní úloze, za kterou obdržela 9,5 bodu. Pracovní ochota a charakter byla hodnocena známkou 8,92 a vysoké hodnocení získala za kvalitní kráčivý krok 8,83 a prostorný cval 8,83 bodu. Výsledné hodnocení klisny z chovu paní Ing. Moniky Matouškové bylo 8,41 bodu. Gratulujeme.


Podmínky pro zařazení do akceleračního programu splnila i domácí odchovankyně 62/206 Celine N po 2631 Lamaze TN z matky 62/40 Cornelia po Christon. Nejvyšší známky při zkoušce výkonnosti získala za předvedenou drezurní úlohu, kde ji komise shodně hodnotila známkou 8,5 bodu. Při skoku ve volnosti ukázala dobré skokové schopnosti (8,33) i styl a techniku skoku (8,33). Za mechaniku pohybu obdržela ve všech chodech známku 8,0.


Ač byl v Našiměřicích počet klisen menší, komise využila širokou bodovací škálu a hodnotila klisny známkami od 6,0 bodu do 9,5 bodu. Všech deset klisen, které zkoušky dokončily splnily podmínky pro přeřazení do vyššího oddílu plemenné knihy - HPK.


Výsledné pořadí :

1.Chira (Chico´s Boy x Flyinge Gribaldi), chov. Jan FLodr

2.Mystery of Dream (Chico´s Boy x Catango Z), chov. ing. Matoušková

3. Celine N (Lamaze TN x Christon), chov. Novákovi

4. Delice de Rossi (Stalypso x Dantes), chov. Rostislav Zich

5. Flora Kinská (Faustinus x 1445 Drak), chov. Ing. Leopold Jelínek

6. Genessis (Heartbreak ZH x Limited), chov. Simon Jessica

7. Arwen J (Aristo Z x Watergatte), chov. Ing. Jana Soukupová

8. Desire (Desperados x Boston), chov. Petr Kříž

9. Stéla Artois II-M (Stalypso x Satisfaction II), chov. Ing. Matoušková Monika

10. Ariva (Lamaze TN x Arras), chov. Frant. Veleba


Text : Veronika Konvalinková

Foto : Ivana Maršálková


Protokol :


_protokol (4)
.pdf
Stáhnout PDF • 2.28MB


145 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page