Chov  -  Hlavní kategorie
Kritéria mladých koní

Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypsáno v souladu se šlechtitelskými programy uznaných chovatelských sdružení pro teplokrevná plemena koní. Jedná se o chovatelské soutěže čtyř- až šestiletých koní v klasických disciplínách jezdeckého sportu (t.j. skokové soutěže, drezura a všestrannost). Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. KMK 2021 zajišťuje Asociace svazu chovatelů koní České Republiky, z.s. (dále jen ASCHK), která je Uznaným chovatelským sdružením (ÚCHS) pro českého teplokrevníka ve spolupráci s ÚCHS pro plemena kůň Kinský
(KK), slovenský teplokrevník (CS), moravský teplokrevník (MT) a český trakénský kůň (ČTK). Pro KMK 2021 byla ustanovena pracovní komise KMK složená ze zástupců spolupracujících svazů.

Finále KMK 2021