top of page
Nejbližší akce

13.6.2023 KMK skoky Ptýrov

Chov  -  Hlavní kategorie
Kritéria mladých koní

Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypsáno v souladu se šlechtitelskými programy uznaných chovatelských sdružení pro teplokrevná plemena koní. Jedná se o chovatelské soutěže čtyř- až šestiletých koní v klasických disciplínách jezdeckého sportu (t.j. skokové soutěže, drezura a všestrannost). Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. KMK 2022 zajišťuje Asociace svazu chovatelů koní České Republiky, z.s. (dále jen ASCHK), která je Uznaným chovatelským sdružením (ÚCHS) pro českého teplokrevníka ve spolupráci s ÚCHS pro plemena kůň Kinský
(KK), slovenský teplokrevník (CS), moravský teplokrevník (MT) a český trakénský kůň (ČTK). Pro KMK 2022 byla ustanovena pracovní komise KMK složená ze zástupců spolupracujících svazů.

SKOKY

1. 16.5.2023 Písek

2. 13.6.2023 Ptýrov

3. 20.6.2023 Opava

4. 4.7.2023 Litomyšl

5. 25.7.2023 Hradištko

6. 8.8.2023 Zduchovice

7. 15.8.2023 Písek

FINÁLE 1. - 2.9.2022 Písek

DREZURA

16.6.2023 Písek

20.7.2023 Hradištko

22.-23.9.2023 Zduchovice

VŠESTRANNOST

8.-10.9.2023 Borová

Lulu (3).JPG
bottom of page