top of page
Nejbližší akce

14.5. 2024 skokové KMK Písek

Chov  -  Hlavní kategorie
Kritéria mladých koní

Kritérium mladých koní (dále jen KMK) je vypsáno v souladu se šlechtitelskými programy uznaných chovatelských sdružení pro teplokrevná plemena koní. Jedná se o chovatelské soutěže čtyř- až šestiletých koní v klasických disciplínách jezdeckého sportu (t.j. skokové soutěže, drezura a všestrannost). Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. KMK 2024 zajišťuje Asociace svazu chovatelů koní České Republiky, z.s. (dále jen ASCHK), která je Uznaným chovatelským sdružením (ÚCHS) pro českého teplokrevníka ve spolupráci s ÚCHS pro plemena kůň Kinský
(KK), slovenský teplokrevník (CS), moravský teplokrevník (MT) a český trakénský kůň (ČTK). Pro KMK 2024 byla ustanovena pracovní komise KMK složená ze zástupců spolupracujících svazů.

SKOKY

1. 14.5. 2024 Písek

2. 4.6. 2024 Ptýrov

3. 18.6. 2024 Litomyšl

4.  2.7. 2024 Poděbrady

5.  9.7. 2024 Opava

6. 10.7.2024 Opava

5. 23.7.2024 Hradištko

6. 6.8.2024 Zduchovice

7. 13.8.2024 Písek

FINÁLE 29. - 31.8.2024 Písek

DREZURA

4.7.2024 Zduchovice

26.7.2024 Písek

21.-22.9.2024 Písek

VŠESTRANNOST

12.-15.9.2024 Borová

Rozpis finále KMK 2024
Lulu (3).JPG
bottom of page