top of page

Cleris vítězkou zkoušek v Proseči

Měsíce srpen a září patří zkouškám výkonnosti tříletých klisen. V úterý 30.8.2022 je uspořádala Farma Hrnčíř. Zkoušek se účastnilo celkem 11 tříletých klisen převážně z domácího chovu, pět klisen bylo po hřebci Heartbreak ZH, dvě po Casino Berlin a dvě klisny po Chico´s Boy. Odchovanec Zdeňka Hrnčíře, plemeník 1946 Cocain, byl zastoupen klisnou 16/20 Constanc. Z chovu ŠS SZeŠ Humpolec se při zkoušce prezentovala klisna 16/8 Arya po Guidam Sohn.


Komisi ve složení : Hana Civišová, Václav Horký, Luboš Kozák nejvíce zaujala klisna 16/12 Cleris po Casino Berlin z matky 16/864 Corlena po Corlensky G. Tato sympatická hnědka z chovu Zdeňka Hrnčíře, získala známku 8,5 za styl a techniku skoku od všech tří komisařů. Skokové vlohy potvrdila i o týden později, při šampionátu skoku ve volnosti tříletých klisen 3.9.2022 v Písku, kde obsadila krásné čtvrté místo. Známky 8,5 klisna shodně získala i za kvalitní mechaniku pohybu ve cvalu a pracovní ochotu i charakter při drezurní zkoušce. S celkovým výsledkem 8,12 bodu si vysloužila zápis do akceleračního programu.

Druhou nejlépe hodnocenou klisnou se stala 16/16 Hanny po Heartbreak ZH z belgické