top of page

Jihočeská přehlídka s rekordní účastí

Aktualizováno: 25. 8. 2022

Ve čtvrtek 18.8.2022 uspořádal Jihočeský svaz chovatelů koní, spolek Český teplokrevník a ZH Písek přehlídku tříletých klisen a klisen s hříbaty. Jihočeská oblast je z hlediska aktivních chovatelů velmi početná což se pozitivně ukázalo i v počtu přihlášených koní. Komise ve složení : Hana Civišová, Karel Lacina a Václav Horký stanuli před nelehkým úkolem, vybrat ty nejlepší z nich pro postup do celostátní přehlídky.

Cinie

V kategorii tříletých klisen bylo před komisi prezentováno 14 koní, z toho 3 svěřenkyně pocházely z chovu pana Petra Kříže z Hrbova. Na tomto místě musíme také podotknout, že ne všechny z předvedených klisen přijely ve výstavní kondici a některé z nich vykazovaly exteriérové nedostatky, které je předem z účasti ve finále vylučovaly. Domácí pořadatelský tým jistě potěšilo vítězství klisny 17/437 Cínie (Capibara x Aristo Z). Do finále postupují první 3 klisny a dále dle klíče stanoveného RPK postupuje třetina ze všech zbylých zúčastněných klisen. Prosíme majitele kvalifikovaných klisen o potvrzení účasti v co nejbližším možném termínu na prihlasky@ceskyteplokrevnik.cz .


  1. <