top of page

Kigali, Kreace a Jaroslav Jindra


Aleš Opatrný a valach českého teplokrevníka 2/23 Forewer opět opět zazářili ve Velké Ceně Zduchovic, ze soutěže obtížnosti T* si odvezli první cenu. Vynikající čas měla i Tereza Svobodová s Britanií, bohužel chyba na posledním skoku ji ve výsledkové listině posunula na třetí místo. Že je dvojice ve vynikající formě potvrzují i sobotní výsledky. Soutěž U25 - ST* zcela ovládla a s klisnami plemene český teplokrevník zajela bezchybný parkur v nejlepším čase. O pár setin vteřiny zvítězila klisna 31/344 Britania a druhé místo zaslouženě patřilo klisně 13/722 April Z.

April Z Britania Atica


V dnešním článku se zaměříme na sobotní soutěž S** 135 cm, ve které zvítězil pan Jaroslav Jindra s klisnou Kigali. Na druhém místě se umístila Kateřina Wáclavíková a valach Zorm (Cougar x Ramiro Z), reprezentující JK Mariánovice. Třetí nejrychlejší čas v této soutěži měla Jana Ferenc Perníčková a teprve sedmiletá klisna 90/140 Atica po holštýnském hřebci 1850 Cannavaro.


Klisna 14/849 Kigali s Jaroslavem Jindrou zvítězila ve Zduchovicích v sobotní i páteční soutěži soutěži stupně S**. V červnu jsme ji mohli vidět v Martinicích, kde rovněž byla ve skvělé formě a v soutěži S** získala 2.místo z celkem 74 startujících koní. Klisna sbírá se svým jezdcem cenné úspěchy již od roku 2014, kdy se umístila na druhém místě ve skokovém finále KMK a o rok později v kategorii pětiletých klisen finále vyhrála. Na klisnu může být chovatelka i majitelka Hana Vachutková právem hrdá.


2813 Helios (foto: Šárka Votavová)


Sportovní výkonnost v rodině rozhodně není dílem náhody. Klisna Kigali pochází po vynikajícím hřebci 1345 Heartbreak ZH, který sám sportoval na úrovni T**. Jaroslav Jindra sbíral úspěchy i s matkou Kigali, akcelerační klisnou 71/389 Kreace po 5055 Landos (r.1998), se kterou se až do roku 2009 účastnil soutěží stupně ST**. V roce 2020 získal oprávnění k plemenitbě hřebec 2813 Helios po 1659 Jimtown z matky Kreace, kterého můžeme vidět za Stáj Jindra startovat v soutěžích stupně T** a do budoucna věříme, že svou příležitost ukázat se v chovu ještě dostane. Jeho pravý bratr Incanto Notturno (nar.2013) se rovněž velmi dobře prezentoval ve sportu a byl prodán jako sportovní kůň do Kanady. Do zahraničí byl prodán i další z potomků klisny Kreace - Karelia North po Cola Zero (nar.2014). V našich kolbištích můžete spatřit valacha Larghetto po Jimtown (nar.2016), který s Kateřinou Drábikovou sportuje na úrovni L*.


Matkou Kreace je albertovská klisna SM 3419 Dietward 49 Kóda (nar.1986). I přesto, že dosáhla v parkuru výkonnosti S, v chovu příliš úspěšná nebyla. Z deseti pokusů o připouštění vzešla pouze 4 hříbata. Akcelerační klisna 71/373 Kelly po 2640 Radegast se narodila v ZD Dubicko, stejně jako její mladší sestra Kreace. V chovu se jí dařilo o něco lépe a mezi lety 2001-2013 porodila celkem 8 hříbat, z čehož dvě klisny jsou zapsané v akceleračním programu. Potenciální pokračovatelkou této rodiny je klisna 64/599 Keira H po 968 Edminton s vlastní výkonností S v parkurech.


Genius-11 (foto: Tomáš Holbacher)


Hannoverská klisna Seila po Sekundant je matkou plemeníka 191 Jury po Jerome II (pot.:A:T, S:T**, D:L, C:L) a dvou klisen narozených v roce 1978. Klisna 726 Duktus Dominante v chovu dala 5 hříbat, včetně téčkového drezuristy, valacha Ataman po 2306 Amon. Mladší dcera, narozená na Štědrý den je zakladatelkou této rodiny. Bělka 728 Komparse Kredenz působila v Albertovci do roku 1990, v chovu zanechala 5 hříbat. Hřebec 2559 Genius 11 sám sportoval na úrovni T a i přes krátkou dobu působení v chovu, dosáhlo stejné výkonnosti i jeho potomstvo. Klisna 829 Dietward 72 Dongara porodila pouze 3 hříbata, hřebec 949 Przedswit tažovický ve sportu příliš úspěšný nebyl, zato jeho sestra 19/353 Dania po 791 Latus se v roce 2004 stala finalistkou přehlídky tříletých klisen a úspěšně sportovala s Jiřím Mayerem na úrovni ST v parkurech.

Gaboo Insprav (foto : Šárka Votavová)


Třetím z význačných potomků klisny Kredenz je albertovská SM 3380 Quoniam III 6 Kréda. Tato akcelerační bělka v sobě snoubí dlouhověkost, výkonnost i dobrou plodnost. Její vlastní výkonnost je T v parkurech, mezi lety 1998-2013 porodila 7 hříbat a zemřela na stáří v nedožitých třiceti letech. Valach Atomic po Arras dosáhl výkonnosti T ve skocích. Akcelerační klisny 73/433 Kira po Dantes a 73/635 Kadyma po Corrado II mají dosaženou vlastní sportovní výkonnost ST*. Rodina pokračuje přes klisnu 73/336 Klívie M po 412 Ermitaž, kterou z albertovského chovu získala Šárka Votavová. Tato akcelerační bělka má vlastní sportovní výkonnost S** ve skocích, L ve všestrannosti a úspěšně se prosazuje i v chovu. Körung hřebců úspěšně absolvoval plemeník 2483 Gaboo Insprav, kterého v letošní sezóně můžeme vídat v parkurech obtížnosti ST**. Jeho obě mladší sestry 80/598 Klorie M a 80/859 Klariqua mají zatím nejvyšší dosaženou výkonnost S* v parkurech. Nejmladším potomkem je 6/111 Klarista Insprav po Aristo Z, která se v letošním roce teprve chystá na výkonnostní zkoušky tříletých klisen. O budoucnost větve této rodiny je tedy postaráno a nezbývá než se těšit na další chovatelské úspěchy koní z rodiny klisny 728 Komparse Kredenz.text: Veronika Konvalinková

foto: Martina Kůstková

255 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


bottom of page