top of page

Květnové drezurní Těšánky

Areál Gruntu Galatík uspořádal o víkendu 28.-29.5.2022 květnové drezurní závody. Do nedělní úlohy SG/2002 - FEI test ST se přihlásilo celkem 5 dvojic. Vítězem soutěže s 67,5% se stala klisna KWPN Icon Granta po Desperado a za ní se seřadili 4 zástupci českého teplokrevníka.Na druhém místě s výsledkem 66,6% se s Barborou Zourkovou umístil valach 47/735 Fénix. Tento ryzák po 2906 Federweisser pochází z chovu Petra Vančury. Matkou je akcelerační klisna 1/648 Doris po 290 Walzerkönig. Klisna sama sportovala na úrovni S v parkurech a L ve všestrannosti, v chovu zanechala 8 hříbat a její potomstvo dosahuje zatím úrovně T v drezuře (47/735 Fénix) , L v parkurech a ZL ve všestrannosti. Její syn 2572 Leonidas po Lord Weingard působí od roku 2019 v přirozené plemenitbě na stanici JŠ Valdštejnská obora. Bábou Fénixe je pak napajedelská klisna Duplikace po 66 Lincoln. V teplokrevném chovu byla zařazena do akceleračního programu, v Napajedlích porodila mezi lety 1990-2002 celkem 9 hříbat. Hřebec 555 Dancer s.v. po Lakmus krom úspěchů na dráze sám sportoval (vl.S:S, D:Z, C:Z) a jeho potomstvo výkonem převyšuje svého otce - S:ST*, D:L, C:ZL. Výkonost ST* v parkurech má rovněž jeho sestra 1/179 Daisy po 2516 Lopez. O tom, že jde o výkonnou rodinu zde nemůže být pochyb. Z rodiny Danaide pochází hřebci, kteří významně ovlivnili plnokrevný i teplokrevný chov : 776 Div, 2096 Detvan, Diadém nebo 664 Drak a přímo z větvě klisny Duplikace i hřebec 20 Diplomat po Masis.

Na třetím místě s 64,8% se umístil valach 53/211 Letkiss B s jezdkyní Annou Chmelařovou. Tento velký hnědák po 900 Landino z matky 65/363 Alexis B po 2782 Ballast pochází z chovu pana Babora. Opět se zde setkáváme s výkonnou rodinou. Akcelerační klisna Alexis B sportovala na úrovni ST v parkurech. Její dcera 53/465 Alexa Arista B je šampionkou pětiletých i šestiletých klisen v soutěžích KMK, své kvality ukázala nejen v parkurových kolbištích na stupni ST** , ale i v chovu. Jediným potomkem je klisna 66/679 Aquarela B (nar.2013 po 5181 Quaid ), která ovšem s Jiřím Hruškou dosáhla výkonnosti stupně T* v parkurech.
Na čtvrtém místě byl valach 67/940 Alonzo M z chovu pana Michálka. Tento bělouš reprezentující JK Hřebčín Albertovec je po hřebci 2920 Al Campo z matky 69/776 Unie po 2516 Lopez. Zde nás původ zavádí až ke kořistní vojenské klisně 40 Úhlava, jejíž rodina je výčtem vynikajících klisen i plemenných hřebců - namátkou třeba 2062 Kordon-32, 2176 Quoniam II-104 , 389 Amon-2 nebo 240 Furioso jílovský)
Páté místo patřilo klisně 31/193 Reggie po 1196 Con Cosmos z matky Č 1646 Arika po 230 Fors. Výkon jezdkyně Evy Floriánové byl ohodnocen známkou 60,6%. Tato dvojice startující za TJ Pegas se pravidelně účastní drezurních soutěží stupně ST. Matkou je akcelerační klisna Č 1646 Arika po 230 Fors, která sama skákala do úrovně ST a původ nás dále zavádí k dnes již legendární pohořelické rodině 75 Aghil Aga.


Závěrem lze říci, že český teplokrevník je schopný konkurovat zahraničním importům a velmi dobře se prezentovat v drezurních soutěžích. U všech zde uvedených koní je ovšem základem kvalitní matka a generacemi prověřená sportovní výkonnost.


Text : Veronika Konvalinková

Foto : Ivana Maršálková


286 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page