top of page

Květnové drezurní Těšánky

Areál Gruntu Galatík uspořádal o víkendu 28.-29.5.2022 květnové drezurní závody. Do nedělní úlohy SG/2002 - FEI test ST se přihlásilo celkem 5 dvojic. Vítězem soutěže s 67,5% se stala klisna KWPN Icon Granta po Desperado a za ní se seřadili 4 zástupci českého teplokrevníka.Na druhém místě s výsledkem 66,6% se s Barborou Zourkovou umístil valach 47/735 Fénix. Tento ryzák po 2906 Federweisser pochází z chovu Petra Vančury. Matkou je akcelerační klisna 1/648 Doris po 290 Walzerkönig. Klisna sama sportovala na úrovni S v parkurech a L ve všestrannosti, v chovu zanechala 8 hříbat a její potomstvo dosahuje zatím úrovně T v drezuře (47/735 Fénix) , L v parkurech a ZL ve všestrannosti. Její syn 2572 Leonidas po Lord Weingard působí od roku 2019 v přirozené plemenitbě na stanici JŠ Valdštejnská obora. Bábou Fénixe je pak napajedelská klisna Duplikace po 66 Lincoln. V teplokrevném chovu byla zařazena do akceleračního programu, v Napajedlích porodila mezi lety 1990-2002 celkem 9 hříbat. Hřebec 555 Dancer s.v. po Lakmus krom úspěchů na dráze sám sportoval (vl.S:S, D:Z, C:Z) a jeho potomstvo výkonem převyšuje svého otce - S:ST*, D:L, C:ZL. Výkonost ST* v parkurech má rovněž jeho sestra 1/179 Daisy po 2516 Lopez. O tom, že jde o výkonnou rodinu zde nemůže být pochyb. Z rodiny Danaide pochází hřebci, kteří významně ovlivnili plnokrevný i teplokrevný chov : 776 Div, 2096 Detvan, Diadém nebo 664 Drak a přímo z větvě klisny Duplikace i hřebec 20 Diplomat po Masis.