top of page

Nejlepší koně ČT v soutěžích všestrannosti


Český teplokrevník se začíná více a více prosazovat v soutěžích všestrannosti a proto by této disciplíně měla být věnována zvýšená pozornost jezdecké i chovatelské veřejnosti. Nejlepší koně tohoto plemene nacházíme mezi první dvacítkou nejlepších koní v žebříčku ČJF, což je v porovnání s ostatními disciplínami vynikající výsledek. Ukazuje se nám, že navzdory skokové specializaci v populaci stále převažují vlohy pro všestrannost, umožňující českému teplokrevníku uspět napříč spektrem jezdeckých disciplín.


V tomto článku se zaměříme na deset nejlepších koní plemene český teplokrevník v soutěžích všestrannosti. JIS v roce 2022 evidoval celkem 529 soutěžících koní. Když se zaměříme na zastoupení jednotlivých plemen koní v soutěžích všestrannosti, představují koně plemene český teplokrevník 51% mezi stovkou nejlepších koní dle žebříčku ČJF. Pokud k tomu přičteme i koně z dalších českých plemenných knih, zahrnují koně domácího chovu více než 75%.


Anglický plnokrevník tvoří v rodokmenech koní ve všestrannosti významný podíl. V žebříčku ČJF mezi stovkou nejlepších koní nalézáme 8 anglických plnokrevníků a dalších 13 koní s anglickým plnokrevníkem na pozici otce. Mezi nimi převažují koně po Scyris (6 potomků) a Tiznit (4 potomci). U dalších hřebců není vliv plemenné příslušnosti tak významný, převažují hřebci s jedním až dvěma potomky. Tři potomky mezi stovkou nejlepších koní ve všestrannosti pro rok 2022 má hannoverský 2890 Eibisch II a čtyři potomky bavorský hřebec 577 Rock´n Roll (20/656 Hanah, 68/514 Texas Rock, 35/778 Čiko 2, 49/158 Revue).