top of page

Nejlepší koně ČT ve všestrannosti pro rok 2023

Aktualizováno: 9. 3.Český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem šlechtění je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity.

Při hodnocení nejlepších koní v soutěžích všestrannosti za rok 2022 i rok 2023 je více než patrné, že se chovný cíl pro plemeno ČT daří plnit. Pro rok 2023 evidoval žebříček JIS ČJF 476 koní v soutěžích všestrannosti. Je to o 53 koní méně než v roce 2022, ale potěšující je, že v první stovce koní nadále dominuje vliv koní plemene český teplokrevník. Pokud ale porovnáme koláčové grafy s předchozím rokem, vidíme, že podíl koní plemene ČT v nejlepší stovce se snížil o 10%.  Celkem 68% zaujímají koně narození v České republice. Jistou zajímavostí je zvyšující se počet koní importovaných z Polska. Jejich vliv na skokové nebo drezurní žebříčky je zanedbatelný, avšak v soutěžích všestrannosti se za rok jejích podíl v nejlepší stovce zvýšil ze tří koní na osm. Stejný podíl představují zástupci anglického plnokrevníka, kteří jsou v žebříčku nejlepších koní reprezentováni osmi koňmi.


Pokud se ale podíváme na zastoupení anglického plnokrevníka v původu koní sportujících v soutěžích všestrannosti, vidíme, že vliv anglického plnokrevníka je nadále významný. Na pozici otce je anglický plnokrevník zastoupen z 16% z toho jsou tři potomci po Tiznit (FR) a čtyři po Scyris (POL). Stejně jako u ostatních disciplín je původová základna koní v soutěžích všestrannosti velmi roztříštěná. Z hlediska počtu potomků po jednotlivých teplokrevných hřebcích se setkáváme s jedním maximálně se dvěma potomky po jednom hřebci v soutěžích všestrannosti.


Dominantní podíl koní domácího odchovu mezi stovkou nejlepších koní ve všestrannosti je více než potěšující, stále je co do budoucna zlepšovat. Na pozici otce v první stovce koní soutěžících v roce 2023 ve všestrannosti nalézáme pouze jednoho potomka po top hřebcích dle bodování WBFSH. Je jím olympijský Ferreolus po Jaguar Mail. Ač světovému žebříčku aktuálně vévodí hřebec Diarado, nemá pro rok 2023 v nejlepší stovce koní v ČR žádného potomka. Je tedy třeba, aby čeští chovatelé doslova neusnuli na vavřínech a v připouštěcí sezóně více využívali dobré dostupnosti hřebců nejlepší světové krve. Cílem je, aby český teplokrevník byl konkurence schopný nejen na domácí sportovní scéně, ale aby se mohl srovnávat i se zahraničními koňmi na mezinárodních závodech.


Nejlepší koně plemene ČT v soutěžích všestrannosti :Nejlepším koněm v soutěžích všestrannosti pro rok 2023 je s 19 908 body jedenáctiletý valach 70/627 Figaro 2 po plnokrevném Scyris (POL) z matky 51/229 Variace po Duramus II. V první polovině roku jej sedlal Matěj Sukdolák v soutěžích stupně ST ve všestrannosti a S* v parkurovém skákání. Od července převzal otěže olympijský jezdec Miloslav Příhoda, se kterým se výkonnostně posunuli ještě o stupínek výše do úrovně T . Společně na podzim reprezentovali Českou republiku na mezinárodních závodech CCI4* v italském Montelibretti či polském Strzegomi. Odměnou za celoroční úsilí bylo vyhlášení koně roku komisí všestrannosti ČJF. Gratulujeme.


Na třetím místě v žebříčku ČJF a jako druhý nejlepší český teplokrevník se v soutěžích všestrannosti umístil valach 48/818 Simon z chovu pana Jaroslava Adamce. Tento polokrevný hnědák se v roce 2023 prezentoval s Dianou Lochmanovou v parkurových soutěžích stupně S* a absolvoval šest závodů všestrannosti stupně obtížnosti S až ST. V červnu si dovezli cenné 4. místo z mezinárodních závodů CCI3* v maďarském Kaposváru a v září reprezentovali Českou republiku na mezinárodních závodech CCI3* v italském Palmanova. V červenci získali první místo ze soutěže CCI2* v Humpolci a jsou tak úřadujícími mistry ČR ve všestrannosti v kategorii U25. Gratulujeme.


Třetí valach v pořadí si oproti loňskému roku o několik příček polepšil. Hnědák 3/630 Chesterton po 1216 Comics se umístil s 13 438 body na páté příčce v žebříčku ČJF. Jezdkyně Adéla Císařová jej od základů připravila na úroveň S v drezuře, ST* ve skocích a ST ve všestrannosti. V roce 2023 společně absolvovali několik skokových závodů a sedm startů na závodech všestrannosti. V červnu jezdkyně úspěšně reprezentovala Českou republiku na mezinárodních závodech CCI3* v Maďarském Kaposváru. V červenci dvojice získala 2. místo v seriálu Zlaté podkovy – Cena města Pardubice, soutěž CCN2*. A ve finále Zlaté podkovy si po z Humpolce odvezli konečnou 4. příčku ze soutěže CCN3* Cena Kraje Vysočina.


Na šestém místě se v žebříčku ČJF umístil valach českého sportovního koně 79/495 Lucky Boy-Š po hřebci Little Joe EW. Matka 41/166 Popelka-Š po Papillion je zapsána jako ČT a pochází z chovu MVDr. Jiřího Šťáska, kde tato vynikající klisna porodila mezi lety 2005 - 2023 celkem 12 hříbat. Valach Lucky Boy-Š se v sezóně 2023 posunul s Miloslavem Příhodou do úrovně obtížnosti ST. Cenným úspěchem bylo vítězství v kvalifikačním kole na MČR seniorů v Humpolci. Pro finále zvolil jezdec valacha Obora´s Guitar Gangster a po bezchybně zajetém parkuru se stal úřadujícím mistrem ČR ve všestrannosti.Čtvrtým nejlepším koněm plemene ČT ve všestrannosti pro rok 2023 se stala klisna 53/620 Trnka-Ruf z chovu pana Karla Růžičky mladšího. Dcera westfálského hřebce Corlensky-G pochází z prověřené albertovské rodiny 114 Turbína. Tato vynikající hnědka v loňském roce reprezentovala s Miroslavem Trundou Českou republiku na mezinárodních závodech stupně T (CCI4*). Z úspěchů můžeme vyzdvihnout závody v rumunském Floresti, kde se na třetím místě umístila olympijská klisna Shutterflyke a Trnka-Ruf si z mezinárodních závodů odvezla šesté místo. Gratulujeme celému Eventing Teamu k splnění kvalifikace pro Olympijské hry 2024!


Nováčkem mezi stovkou nejlepších koní ve výkonnostním žebříčku je klisna 43/536 Cofi z chovu pana Petra Vančury. Tato akcelerační hnědka po hannoverském hřebci Cartouche z matky 298 Fidji-K s jezdkyní Šárkou Douchovou reprezentuje stáj JK Ždírec. Paradoxně intenzivnější sezónu měla dvojice v roce 2023 ve skokových soutěžích, kde se několikrát účastnili dekorování v parkurech obtížnosti ZL až L**. Před ukončením sportovní sezóny ještě stihli v říjnu absolvovat drezurní závody ve Vysoké u Havlíčkova Brodu a umístit se na druhém místě v úlohách DD a DJ. Ze všech startů ve všestrannosti bylo pro dvojici nejcennější třetí místo na červencovém MČR seniorů v Humpolci. Dvojice dobře reprezentovala Českou republiku i na mezinárodních závodech CCI3* v německém Bad Harzburgu nebo v maďarském Kaposváru.


Valach 13/873 Qaid patří ke stálicím výkonnostního žebříčku. Hnědák z chovu pana Patrika Sukdoláka po hannoverském hřebci Quadam (Quite Easy I x Stakkato) v roce 2022 reprezentoval s mladým Matějem Sukdolákem Českou republiku v britském Hartpury na ME mladých jezdců. V roce 2023 potvrdili dobrou formu vítězstvím v soutěži stupně S* (125 cm) na květnových parkurech v Dolní Přími a ve skokových soutěžích si zvýšili výkonnost až na obtížnost S**(130 cm). Nejdůležitější disciplínou je pro dvojici všestrannost. V roce 2022 zakončili sezónu mezinárodními závody CCI4* v polské Strzegomi. V roce 2023 potvrdili své kvality v této úrovni na dubnových mezinárodních závodech v polském Sopotu, kde jim výborně vyšla terénní zkouška. V květnu se účastnili olympijské kvalifikace na mezinárodních závodech v polském Baborowku. Velmi obtížný čas zvládli pouze s penalizací za čas a po vydařeném parkuru si odvezli výborné osmé místo v soutěži CCIO4*.


Na dvanáctém bodovaném místě se v řebříčku ČJF umístila klisna 80/190 Sagira-K po Sagitta z matky 319 Comcoma-K po Comero. Ač je klisna zapsána jako CS, patří k jedné z nejstarších teplokrevných rodin původního kladrubského chovu. Z báby 180 Mykonos pochází například Kůň roku 2023 ve všestrannosti - Amicus K, téčková drezurní klisna 45/373 Modana K nebo vynikající parkurový kůň Comte-K po Comero. Budeme doufat, že prostřednictvím jejích potomků se podaří zachovat tyto cenné geny i pro další generace. V roce 2019 Sagira K porodila akcelerační klisnu 45/771 Sisi K po Capibara a od roku 2021 se s Janem Holcem věnuje soutěžím všestrannosti za JO SŠ CHKJ Kladruby n.L.


Jako třináctá v žebříčku ČJF a sedmá v pořadí nejlepších koní plemene český teplokrevník v soutěžích všestrannosti se umístila 68/837 Amélie z Loučky po Scyris (POL) z matky Andy po Corsár. Rok 2023 pojala jezdkyně Iveta Běhalová vskutku zodpovědně. S klisnou se za Jezdecký klub BEKA Loučka účastnili drezurních závodů stupně Z, skokových závodů stupně L* a mezitím stihli 6 startů na závodech ve všestrannosti. Sezónu zahájili květnovým vítězstvím v L* při Jarní Rudenské všestrannosti. Následovalo zvýšení obtížnosti a červnové třetí místo na Oblastním mistrovství Vysočiny CCN2*. Dobrou formu potvrdili vítězstvím na 46. ročníku Zlaté podkovy Loštice CCN2*, kde terénní jízdu i závěrečný parkur překonali bez trestných bodů. Dařilo se jim i v Humpolci. V červenci se na MČR seniorů po čistě zajetém parkuru umístili na 4. místě. Třešničkou na pomyslném dortu bylo vítězství v srpnovém Finále Zlaté podkovy v Humpolci. Gratulujeme!


K nejmladším koním v první stovce nejlepších koní ve všestrannosti patří hnědka 90/435 Quida z chovu pana Petra Rydvala a v majetku Patrika Sukdoláka. V roce 2022 se účastnili Mistrovství světa mladých koní ve francouzském Lion D´Agers. Oproti předloňskému roku si v žebříčku ještě polepšili o 15 příček a umístili se s 11264 body na 14. místě. Stejně jako u stájového kolegy valacha Qaida byla sezóna kombinací parkurových závodů stupně ZL až S* a soutěží všestrannosti. V roce 2023 poprvé absolvovali obtížnost CCI3* na dubnových mezinárodních závodech v polském Sopotu. Na stejné úrovni pokračovali na červnových mezinárodních závodech v polské Strzegomi i v srpnu v německém Bad Harzburgu. Jediný start na území Čech korunovali vítězstvím v soutěži CCI2* na Borové. Společně tak splnili podmínky pro účast na Mistrovství mladých koní ve všestrannosti za rok 2023. Ač kvůli administrativní chybě dvojici nebyl umožněn start, věříme, že v sezóně 2024 potvrdí své kvality a předčí mnoha očekávání.

 


Do 15. místa výkonnostního žebříčku ČJF se vešel plemenný hřebec 2588 Laidal po Lyjanero z chovu paní Alice Hovjacké. Tento charizmatický hnědák byl v sezóně 2023 sedlán několika jezdci. S jezdcem Petrem Myškou si v květnu odvezl druhé místo z mezinárodních závodů CCI2* v polském Srzegomu. V červenci se jim vydařil parkur na mistrovství ČR v kategorii seniorů a v Humpolci se tak mohli radovat ze stříbra v soutěži CCN3*. Novou jezdkyní pro hřebce byla od září jezdkyně Natalia Tarabini z Jezdeckého klubu Koloděje. Společnou závodní kariéru započali v srpnu na úrovni L na Borové a ve sportovní kariéře pokračovali na úrovni CCI2* na mezinárodních závodech v polské Strzegomi.Valach 24/286 Baloo The Bear po Cascavello z matky 63/600 Bára po Ballast uzavírá nejlepší desítku koní plemene český teplokrevník v soutěžích všestrannosti. Valacha pravidelně sedlá jeho majitelka i chovatelka Adéla Císařová v drezurních soutěžích stupně S, v červenci si dokonce odvezli pěkných 64% a první místo z úlohy S3 v Domažlicích. V parkurových soutěžích trénovali formu na úrovni L* až S* . Stěžejní disciplínou je pro tuto dvojici všestrannost, kde sportují na úrovni ST (CCI3*). V červnu si odvezli třetí místo z mezinárodních závodů CCI3*v maďarském Kaposváru a v červenci získali 6. místo na MČR seniorů v Humpolci.


Ve výkonnostním žebříčku ČJF se ihned za valachem Baloo The Bear umístil valach 74/281 Manor po Mannilon Rouge z chovu paní Barbory Kubištové. V roce 2023 absolvoval pět závodních meetingů s jezdcem Miroslavem Trundou. Ani letos nenechal nikoho na pochybách, že patří k nejlepším koním ve všestrannosti. V květnu reprezentovali Českou republiku na mezinárodních závodech obtížnosti T - CCI4* v polském Sopotu. V červnu získali 3. místo v Ceně města Loštice CCN2*. Sezónu zakončili na Borové , kde v obtížnosti CCI3* získali 8. místo.

 


Pořadí ČJF

Body

Jméno

Nar.

Otec

Otec matky

Chovatel

1.

1.

19 908

Figaro 7

2013

Scyris (POL)

Duramus II

Claustra s.r.o.

2.

3.

14058

Simon 14

2011

Scyris (POL)

Landos

Adamec Jaroslav

3.

5.

13438

Chesterton

2009

Comics

Glenfiddich

Vasilieva Alena

4.

8.

12577

Trnka-Ruf

2012

Corlensky G

Amon s.v.

Růžička Karel ml.

5.

10.

12093

Cofi

2012

Cartouche

Blatec II

Vančura Petr

6.

11.

12066

Qaid

2013

Quadam

Corrado II

Sukdolák Patrik

7.

 13.

 11338

Amélie z Loučky

2014

Scyris (POL)

Corsár

Běhalová I.

8.

 14.

 11264

Quida

2016

 Quentino

Dantes

Sukdolák Patrik

9.

 15.

 11179

Laidal

2014

Lyjanero

Marobud

Hovjacká Alice

10.

 16.

 11100

Baloo The Bear

2012

Cascavello

Ballast

Císařová Adéla

 

Do světového žebříčku WBFSH se v roce 2023 podařilo zasáhnout hned šesti koním plemene český teplokrevník. Tímto chceme poděkovat hlavně majitelům, jezdcům, trenérům a zástupcům stájí specializujících se na všestrannost, kteří neváhají se svými koňmi vyjet za hranice naší republiky a úspěšně reprezentují plemennou knihu českého teplokrevníka na zahraničních kolbištích. 


Za předsednictvo spolku Český teplokrevník mi do třetice dovolte popřát úspěšnou sezónu 2024. Budeme rádi, když nás o svých úspěších budete informovat prostřednictvím sociálních sítí @ceskyteplokrevnik a pomůžete tak lépe propagovat našeho českého teplokrevníka u nás i ve světě.


Veronika Konvalinková706 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page