top of page

Nejlepší koně plemene ČT ve skokových soutěžích za rok 2022


Při hodnocení nejlepších koní plemene český teplokrevník vycházíme s veřejně dostupného výkonnostního žebříčku sportovních koní v databázi JIS ČJF. Do žebříčku jsou započteny všechny výsledky soutěží dokončené v běžném kalendářním roce plus výsledky ze zahraničních závodů, v nichž se koně účastní a následně jezdec (stáj) doloží výsledky zaměstnancům ČJF. V případě mezinárodních závodů FEI probíhá zápis do kariéry koně automaticky, avšak i tak může vložení výsledků trvat několik týdnů. Finálně se žebříček uzavírá do 20.1. následujícího roku.


Podmínkou zařazení do žebříčku je dokončení minimálně pěti započitatelných soutěží. Pořadí je vypočteno podle předem stanoveného klíče, přičemž důležitými faktory jsou obtížnost soutěže, počet trestných bodů, výsledné umístění dvojice Pro úplnost ještě uvedeme aktuální platnou tabulku přídavných koeficientů dle typu závodu :