top of page

Přehlídka se zaměřením na mechaniku pohybu 2022

Aktualizováno: 16. 9. 2022

Chovatelé, majitelé a jezdci mají poslední možnost přihlásit své tříleté naděje, které se dobře pohybují do přehlídky se zaměřením na mechaniku pohybu, která se koná ve Zduchovicích ve dnech 24. - 25. 9. 2022. Uzávěrka přihlášek byla stanovena na 20.9.2022


Propozice:

Přehlídka tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu

1.1. Základní informace

1.1.1.Pořadatel: Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s.

1.1.2.Místo konání: Zduchovice

1.1.3.Součást závodů: Finále KMK v drezuře

1.1.4. Datum konání: 24.-25 . 9. 2022


2. Podmínky účasti.

Klisny ročníku 2018 přihlášené k PK ČT, CS, MT, KK, ČTK a zapsané v HPK, PK.

Hřebce ročníku 2018:

A) s uděleným základním výběrem pro působení v chovu ČT, CS, MT, KK, ČTK

B) uvedené ve zvláštním registru potencionálních plemeníků PK ČT, CS, MT, KK,

ČTK, včetně importovaných náležejících k plemenům uvedeným ve šlechtitelském

programu UCHS s možností použití pro zušlechťování. Hřebce do registru potencionálních plemeníků předvyberou na základě ohodnocení původu, exteriéru a mechaniky pohybu inspektoři firmy Equiservis Konzulent, s.r.o. nebo členové rad plemenných knih ČT, CS, MT, KK, ČTK dle kritérií uvedených v jednotlivých PK. Zapsání hřebce do registru potencionálních plemeníků nezavazuje k udělení výběru pro plemenitbu!!


Valachy ročníku 2018 narozené u českého chovatele a současně na území České republiky v rámci jakékoli plemenné knihy teplokrevných koní s oboustranně prokazatelným původem do 3. generace předků.


3. Technické podmínky přehlídky

3.1. Posouzení exteriéru na tvrdém podkladu a mechaniky pohybu na ruce

Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise, splňujících podmínky odbornosti hodnotitele.

Koně jsou předváděni na ruce. Nejprve je kůň komisi předveden v zastavení, v zootechnickém postoji. Komise posuzuje plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla a korektnost. Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici. Následně se kůň předvádí v pohybu na ruce a komise posuzuje mechaniku pohybu v kroku a klusu na ruce. Koně se předvádí dle pořadových čísel po jednom. Slovní komentář je veřejný a je žádoucí ho krátce shrnout ihned po předvedení daného koně.

Druhou částí přehlídky je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se provádí na drezurním obdélníku o rozměrech 20 x 60 m ve skupině tří koní. Předvádění koně absolvují velenou úlohu předepsanou pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti (viz Příloha 1). Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle odstavce 6.2 ŠP: c) Krok, d) Klus, e) Cval a f)Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a charakter). Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici.


4. Hodnocení, ocenění, výsledky

Dle došlých přihlášek si pořadatel vyhrazuje právo přehlídku rozdělit do oddělení dle pohlaví.

Všichni účastníci budou dekorování floty a účastnickými diplomy, první tři umístění obdrží pohár a šerpu, vítěz deku.

Vítězem se stane kůň s nejvyšší průměrnou známkou za všechna hodnocená kritéria. V případě rovnosti bude rozhodovat vyšší známka za typ, dále klus, dále cval a krok.

Přehlídka se řídí platnými Pravidly jezdeckého sportu (PJS), Všeobecnými pravidly ČJF, Veterinárními pravidly, Šlechtitelským a zkušebním řádem ČT a tímto rozpisem závodů.


5. Všeobecné údaje Jmenovité přihlášky přehlídky zasílejte mailem na: rpk@ceskyteplokrevnik.cz , tel. Kontakt: Ing. Hana Civišová - +420 777 112 595 S přihláškou zasílejte kopii původu koně.

Startovné: 500,- Kč

Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2022

Časový harmonogram bude sestaven v závislosti na harmonogramu Finále KMK v drezuře, všechny informace budou k dispozici prostřednictvím JIS.

6. Ustájení je hrazeno ze strany ASCHK, ale box je potřeba objednat přes systém JIS.

7. Veterinární předpisy:

Podle platných směrnic SVS ČR platné na rok 2022, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.

Soutěž je v souladu s řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat

(čj.34969/2007 – 10001 ze dne 4. 11. 2008).


Velená úloha pro tříleté koně
.pdf
Stáhnout PDF • 105KB

105 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page