top of page

Přehlídka tříletých koní Hradištko

Chovatelský svátek pro drezurní jezdeckou veřejnost představují finálové soutěže kritéria mladých koní. Mladí drezurní koně se sešli v pátek 17. 9. 2021 v Hradištku u Sadské, aby poměřili své síly a nedělní dekorování poté hostilo nové šampiony KMK pro rok 2021.


Chovatelsky zajímavou soutěží se již druhým rokem stala Přehlídka tříletých koní zaměřená na mechaniku pohybu. Komise ve složení Ing. Hana Civišová a Eva Šimáčková posoudila v sobotu odpoledne exteriér celkem sedmi přihlášených tříletých koní. Nejvyšší známku (7,79) za exteriér obdržel westfálský valach Mauro S (Monaco x Wild Flower po Workington, chov: Jana Svobodová, majitel: Marcela Dohodilová), na druhém místě se shodně umístili valaši Cassanova II (Cassilius x Tarantule po Boston, chov: Petr Kříž, majitel: Dominika Nevolová) a For Emoji ( For Emotion x Kampala po Hibiscus, chov a majitel: Ema Kopuletá) s celkovým hodnocením 7,75 bodů. Třetí místo obsadil valach Tedos Secret (Secret x Trinka po Sagitta, chov a majitel: Josef Tesař) s hodnocením 7,67 bodů.


Mauro S


Nejvýše hodnocený typ a pohlavní výraz měl Cassanova II a Tedos Secret, kteří obdrželi shodnou celkovou známku 8,75, dále byl ve velmi dobrém typu Mauro S (8,5).


Cassanova II

V mechanice pohybu na ruce excelovala klisna Fantasy (Don Deluxe x Fudelga po Wynton, chov a majitel: JK Nico Gela), která obdržela shodné známky za klus i krok (8,5).


Fantasy

Druhý nejlepší pohyb na ruce předvedl For Emoji (8,38). Velmi dobrou mechanikou na ruce disponoval i Mauro S a byl ohodnocen známkou 8,25. Nejvyšší známku dne za krok obdržel valach Tedos Secret, který kráčel výrazně prostorným krokem, byl velmi dobře a uvolněně předveden a zaslouženě tak získal za krok známku 9,0, známka za klus byla na úrovni 7,25 a celková známka za mechaniku pohybu na ruce byla 8,13.


Tedos Secret

Každý kůň byl slovně ohodnocen a komise konstatovala, že všichni koně byli velmi dobře upraveni. Vzhledem k tomu, že se ve většině případů jednalo o první představení těchto mladých koní na veřejnosti, byli velice dobře připraveni a předvedeni.


Nedělní program pro tříleté koně zahrnoval posouzení mechaniky pohybu a pracovní ochoty, jezditelnosti a charakteru pod sedlem. Koně byli předvedeni ve skupinách po dvou, resp. třech koních a hodnotící komise ve složení Iva Schutzová a Eva Šimáčková udělili známky za krok, klus, cval a pracovní ochotu a charakter. Slovní komentář z úst Ivy Schutzové obdržela každá dvojice ihned po předvedení na obdélníku a domů si účastníci odváželi taktéž protokoly se slovním hodnocením a udělenými známkami. Nejlepší hodnocení za mechaniku pohybu pod sedlem obdržel For Emoji (8,20) který předvedl nejlepší cval dne hodnocený na úrovni 8,8 bodů.


For Emoji

Na druhém místě se umístil Mauro S (8,17), který disponuje třemi velmi dobrými základními chody, kdy krok byl hodnocen známkou 8,5. Třetí místo v mechanice pohybu pod sedlem obsadil Tedos Secret (8,07), který potvrdil, že jeho krok je opravdu na velmi vysoké úrovni i pod sedlem a byl hodnocen shodně jako ve volnosti známkou 9,0. Gratulace jezdkyni Janě Hauskové, která ukázala, že dokáže prodat kvality svého koně i pod sedlem. Jezditelnost, pracovní ochotu a velmi dobrou spolupráci s jezdcem předvedl valach For Emoji, kterého předváděla Petra Miki Civišová a obdržel nejvyšší známku dne 9,0. Taktéž výborně předvedla svého tříleté valacha Cassanova II jezdkyně a majitelka v jedné osobě Dominika Nevolová, která obdržela známku 8,8. Velmi ochotně a jistě se po drezurním obdélníku pohyboval Tedos Secret, který spolu s Janou Hauskovou obdržel známku 7,8 za pracovní ochotu. Klisna Fantasy spolu v sedle s Monikou Krausovou předvedla taktéž velmi rutinovaný výkon a obdržela známku 7,5. Sympatický projev a celkem dobrý charakter a pracovní ochotu ukazovala klisna Miracle Kinská (Famousdance x Mirabel Kinská po Alois, chov a Majitel: Petr Půlpán), kterou předváděla Nelly Budišová a obdržela známku 7,0. Bohužel drobné neshody v nacválání stály lepší umístění valacha Mauro S, kterého jinak velmi rutinovaně předváděla Klára Dohodilová (6,5), ale i tak se jednalo o velmi dobrý výkon u tříletého koně. Komise několikrát děkovala a podotýkala, že tito tříletí koně byli velice dobře připraveni a všechna čest všem jezdcům, kteří se přehlídky zúčastnili a předvedli budoucí účastníky seriálů pro mladé koně ve velmi dobrém světle.

Celkovým vítězem přehlídky tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu se stal For Emoji s hodnocením 8,27 bodů.Na druhém místě se umístil valach Tedos Secret, tento syn vítěze mistrovství světa mladých koní obdržel celkovou známku 8,08 bodů. Na třetím místě a nejúspěšnějším zástupcem plemene český teplokrevník se stal Cassanova II s 7,98 body. Flot pro čtvrtého umístěného bral sympatický Mauro S, který obdržel 7,84. Na pátém místě se umístila polosestra šampiona KMK pětiletých hřebců a valachů, klisna Fantasy s ohodnocením 7,78 bodů. Na šestém místě se umístila domácí Miracle Kinská s celkovým hodnocením 6,99. Sedmé místo obsadila klisna Depeche (Bernstein x Demoskopia po Tioman Island, chov: Josef Bajtl, majitel: David Vojáček) s celkovým hodnocením 6,64.

Všichni zúčastnění koně obdrží příspěvek na dopravu od pořadatele této zajímavé akce Asociace svazů chovatelů koní ČR, z.s., která ve spolupráci se spolkem Český teplokrevník, tuto akci připravila a finančně taktéž podpořila. Zúčastněným koním bylo uhrazeno ustájení, protože podpora českých chovatelů a majitelů koní je na prvním místě. Jezdcům a majitelům je potřeba ještě jednou poděkovat za vzornou přípravu, předvedení koní a velmi dobrou úroveň celé akce a těšíme se na shledanou na příštím ročníku.


Kompletní fotogalerii fotografky Martiny Kůstkové naleznete zde:


Ing. Hana Civišová, Ph.D.


Protokol přehlídky tříletých koní_Hradištko_2021
.pdf
Stáhnout PDF • 173KB

Katalog_prehlidka
.pdf
Stáhnout PDF • 427KB

255 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page