top of page

Přehlídka v Písku

Aktualizováno: 1. 1. 2022

Poslední z oblastních kvalifikačních přehlídek před samotným finále pořádal ZH Písek 19.srpna. Komise ve složení Václav Horký, Ing. Hana Civišová a Mgr. Kateřina Hanušová nejprve hodnotila tříleté klisny. Majitelé a svazoví předvaděči jich prezentovali celkem deset, pět jich postoupilo do užšího finále. Ke všem předváděným koním veřejnost slyšela z úst Hany Civišové slovní hodnocení.

Na pátém místě se mezi tříletými umístila 16/1 I´m Stela (I´m Special de Muze, 16/715 Lareda po Le Patron) chovu a majetku Zdeňka Hrnčíře . Čtvrtá skončila 13/115 Electra (Chin Champ´s Calando, Linnea F po Carthago Z) chovu a a majetku Luboše Kozáka ml. a Jiřího Čermáka. Třetí příčka patřila ryzce 14/171 Byzanc (Cassilius, 18/316 Belgie po Furioso jílovský) chovatele Františka Jungwirta.Druhé místo vybojovala ryzka 10/958 Guidi (Guidam Sohn, 43/461 D´Elise po Dormane du Puy) chovatele a majitele Ing. Filipa Ludvíka. Otec Guidam Sohn zvítězil pod hříběcím jménem ve stodenním testu a následně startoval v soutěžích KMK. S velkým přehledem vyhrál finále KMK pětiletých v Pardubicích pod Tomášem Navrátilem. Z prvního ročníku potomstva pochází plemenní hřebci Quimero-M, Qentino Donth-M a Galandro ZH. Měl v něm i vítězku šampionátu skákání ve volnosti čtyřletých klisen. Po návratu z pronájmu Guidam Sohna sedlal Jos Lansing v soutěžích pro mladé koně, startoval do 140 cm, kdy jeho kariéru ukončilo zranění. Kromě PK CS a ČT jej uznaly další tři evropské plemenné knihy. V roce 2013 Guidam Sohna dokázal pronajmout Ing. Zdeněk Müller a hřebec byl chovatelům k dispozici prostřednictvím inseminačních dávek v Mněticích. Má několik potomků v mezinárodním sportu, třeba klisnu Boucherom, Chodce, Cheril a další. Pro naše chovatele Guidam Sohna nakonec zakoupil ZH Písek, kde působil až do své smrti v roce 2018. Zařazení do plemenitby získali také další jeho synové Galen, Guiro, Gulden, Gaboo a pro PK CS ještě Glenn Miller. Matka klisny Guidi startovala v drezuře a parkurech do úrovně L*. Bába Mija měla výkonnost ST ve skákání , z jejích potomků je zatím sportovně nejúspěšnější klisna Proud Princess (Palisco), která má S*. Za zmínku stojí rovněž prabába Myjava (Mys) matka plemeníků Mistrál a Minerál, která dala několik velmi dobrých sportovních koní.Vítězkou jihočeské výstavy tříletých klisen se stala 16/4 Gona (Guidam Sohn, 16/864 Corlena po Corlensky G) chovu a majetku Zdeňka Hrnčíře. Druhá dcera Guidam Sohna je polosestrou loňského vítěze testu hřebců, plemeníka 2719 Cantos FHP. Kromě něj v chovu dala její matka Corlena letos pětiletou klisnu Camelia (Casiro) startující na kolbištích, dále klisničku Cleris (Casino Berlin) umístěnou třetí na celostátní přehlídce hříbat. Následují ještě další dvě hříbata po Casino Berlin a Tallmann TN. Její potomstvo je zatím mladé, nejstarším potomkem zůstává právě pětiletá Camelia. Sama Corlena však pochází z mimořádně úspěšné rodiny, založené holandskou klisny Marquis (Lancester), která dala v chovu 16 potomků. K nejlepším z nich patřili valach Calet, Reflex, Coca, nebo její syn Cocain. Do stejné rodiny patří také pátá umístěná klisna I´m Stela. Její matka Lareda (Le Patron) dala v chovu klisnu Casilia, která je aktuálně na kolbištích nejlepším produktem rodiny a dosáhla v letošním roce výkonnosti ST**.Klisniček se sjelo do Písku sedm. Na třetím místě se umístila Cassiopeia (Cantos FHP, 1/177 Kiara po Limited) chovu Marie Filipové. Už zmíněný otec klisničky, Cantos FHP je letos čtyřletý a startuje v seriálu KMK. Klisnička pochází z jeho prvního ročníku. Matka Kiara absolvovala ZV klisen za 7,8 bodu a ve sportu má L* v drezuře i na parkurech. Druhá se umístila výborně se pohybující klisnička Trněná (Tallmann TN, 1/435 Tina po Landino) chovatelky Jany Štěpánkové. Belgický Tallmann TN je chovatelsky velice využíván v rámci PK ČT i CS, startuje na úrovni T** pod Karlem Polákem. Ve sportu už má mladé potomstvo narozené v zahraničí např. Timoti-S, Tanqueray. Matka Tina s výkonností L* už v chovu dala 4 potomky, syn Cardiff v letošním roce absolvoval ZV hřebečků v testační odchovně. Bába Trnka startovala na parkurech do stupně L**. Z rodiny pochází plemeník 300 Quoniam pecínovský (skok ST), nebo klisna Záhada, která je matkou klisny Asteres (skok T).


Nejlepší bodové hodnocení komise získala Caramela M.K.D. (Cannon Reuvekamp´s Z, 11/202 Grácie po po Guidam Sohn) chovatele a majitele Václava Marouška. Bělouš Cannon Reuvekamp´s Z startuje v seriálu KMK mezi šestiletými hřebci pod Jakubem Štěrbou. V letošním roce dosáhl na výkonnost ST*. V Herouticích se roku 2017 umístil druhý ve výběru hřebců a o rok později se stejným pořadím dokončil test hřebců. Matka Grácie startovala do stupně ZL, v chovu dala už 4 potomky. Bába Agáta má v chovu klisnu Seina, která je matkou valacha Hip-Hop aktuálně startujícího ve sportu (S**).Hřebečky dovezli majitelé čtyři. Zvítězil 40/919 Galandr-B (Galandro ZH, 63/761 Cori-B po Comero) chovatelky a majitelky Barbory Bínové. Jeho otec Galandro ZH dosáhl pod Jakubem Štěrbou výkonnosti T*. V letech 2017-2019 startoval ještě pod Stanislavem Hošákem. Potomstvo má v drezuře i ve skákání úroveň L*, aktuálně startují ve sportu 4 jeho potomci. Matka Cori-B se objevila ve sportu pouze v letech 2015-2016 na úrovni ZL ve skákání i všestrannosti. V chovu dala 3 potomky, nejstarší syn Corlay-B chodí v letošním roce Z drezury. Bába Blaire-K dala klisnu Claire (Carismo) s výkonností ST*. Kladrubská rodina matky vyprodukovala hřebce 1295 Sapiens-K, který se v chovu neuplatnil, ale byl výborným drezurním koněm.Druhý se umístil hřebeček Lam Taan K (Lamaze TN, 53/368 Ni L´Ataan po Lantaan) chovatelky a majitelky Lenky Krušinové. Hřebec LamazeTN je účastníkem seriálu KMK vyhrál jak výběr hřebců v Olomouci, tak test hřebců v Písku. Matka Ni L´Ataan startovala na úrovni L* z její rodiny je asi nejlepší klisna Niké, prabába hřebečka s výkonností S*. Třetí se umístil Cassius-M (Cassini´s Son-T, 90/34 Luna-D po Lantino) chovatelky a majitelky Evy Matyšové. Čtvrtý skončil Medison (Manasquan M Z, 9/738 Legie po Lopez) chovu JUDr. Jaroslava Staňka.Po ukončení všech přehlídek proběhly výkonnostní zkoušky tříletých teplokrevných klisen.

Fotogalerie z akce :


743 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page