top of page

Přehlídky otevřel Ptýrov

Aktualizováno: 2. 12. 2021

První z letošních chovatelských přehlídek klisen a hříbat uspořádala farma Ptýrov dne 22.7. Přehlídkám předcházel svod klisen, kde Jan Chýle zapsal dvě klisny tříleté a jednu čtyřletou. Na samotnou přehlídku tříletých klisen majitelé dovezli 4 klisny. Tři příslušely k českému teplokrevníku a jedna k westfálskému. Zvítězila bělka 91/765 Hope po Hickstead White, z matky 4/824 Ratina po Ramiro-47 chovatele a majitele Radka Křídla.

Druhá se umístila 65/821 La Sophia po Aristo Z, z matky 11/542 Lambáda po Quick Lauro Z chovatelky Moniky Čmielové, v majetku Renaty Vlkové.

Třetí místo pařilo westfálské hnědce Nelly Kannan po Kannan, z Nadia po Diarado v majetku Jiřího Hochmana.

Čtvrtá se umístila 34/343 Calengina po Guidam Sohn, 2/32 Calandera po Calanthano chovatelky Jany Burešové, v majetku Leopolda Bureše.

Klisny i hříbata posuzovala komise: Šárka Pospíšilová, Petr Vančura a Karel Lacina. Původy jednotlivých koní přiblížil divákům Jan Chýle a slovní komentář k hříbatům slyšeli chovatelé od předsedy komise, Karla Laciny.

Klisniček ročníku 2021 se sjelo na výstavu sedm, 5 příslušelo k českému teplokrevníku, jedna k holštýnskému a poslední k PK CS. Zvítězila Kawika po Cardiff Dwerse Hagen, z Ka Maluhia po Drosselklang II chovatelky Kateřiny Kudláčkové.

Druhá se umístila Fiona po Donthargos, z Finesse po Incello chovatelky Petry Charvátové.

Třetí místo patřilo CS klisničce zatím bez jména, po otci Caluca Z, z matky 55/81 Jíva po Cartouche chovatele Daniela Voksy.

Na dalších místech se umístily holštýnská klisnička po Caruso, z matky Comtesse po Com Air chovatelky Pavlíny Bůžkové,

Calumi po Cannon Reuvekamp´s Z, z matky 40/683 Luneta po Mineral chovu Jakuba Jermana.

Dále se výstavy účastnila velmi dobře upravená klisnička Archea (Aristo Z, 90/94 Alegra po Galandro ZH) chovatele Pavla Drbohlava


a Lascana (Casual, Lyzika po Lycos) z chovu Aleny Srbové.

Hřebečky viděli diváci čtyři. Zvítězil ryzák Cool Phenix po Cool Paradise, z matky Fame po Arezzo VDL chovu firmy Remedis.

Druhý se umístil Tiziano po Tallmann TN, z matky 80/19 Carina po Dařbuján chovatelky Veroniky Prokešové.