top of page

Postup při použití inseminační dávky hřebce ze zahraničí

Aktualizováno: 8. 5.


Vážení chovatelé, chystáte se použít inseminační dávku hřebce ze zahraničí a chtěli byste narozené hříbě registrovat v rámci plemenné knihy ČT? Zde vám přinášíme podrobný návod jak na to.


Vybrali jste si ID v zahraničí?

Prvním krokem je kontrola, zda Vámi vybraný hřebec figuruje na seznamu uznaných inseminačních dávek.


  1. Pokud ano, použití inseminační dávky nebylo nikdy jednodušší. Po realizovaném připouštění zašlete kopiiipouštěcího lístku (PL) ze zahraničí, pokud vám nebyl vydán, stačí zaslat potvrzení o zaplacení ID na email info@aschk.cz. Je to z důvodu multidohody evropských chovatelských svazů, že jsou závazky na obou stranách vyrovnané. Neplatíte žádný poplatek za udělení výběru hřebce, tak jak tomu bylo v minulosti. Kancelář ASCHK Vám vystaví PL v rámci PK ČT, na základě kterého můžete poté hříbě registrovat do PK ČT. Za tento úkon zaplatíte dle sazebníku poplatků 600 Kč + poštovné, v případě, že jste členem SČT 300 Kč + poštovné.


2. Pokud hřebce na seznamu nenaleznete, je potřeba zaslat žádost na RPK ČT o schválení použití ID hřebce ze zahraničí. RPK ČT žádost posoudí a případně zařadí hřebce do Akceleračního programu, pokud splňuje podmínky.


E-mail v jednoduchém znění: Žádám o zařazení hřebce XY na Seznam ID pro PK ČT zašlete na mail: rpk@ceskyteplokrevnik.cz a RPK ČT se na nejbližším zasedání k žádosti vyjádří a zároveň kancelář ASCHK zařídí zápis této ID do Ústředního registru plemeníků a zajistí i DNA profil hřebce, aby u narozeného hříběte mohla být ověřena paternita, zároveň je to také podmínkou pro zařazení hřebce do ÚRP.


Po schválení postupujete dále jako v bodě 1. - zaslání PL ze zahraničí, nebo potvrzení o úhradě ID. Posouzení RPK a zařazení hřebce na seznam ID je zcela zdarma, za vystavení PL zaplatíte stejnou částku jako v bodě 1. - nečlen 600 Kč / člen 300 Kč


Toto je ideální postup, který bychom od vás chovatelů rádi vyžadovali, aby inseminační dávka byla schválena v roce jejího použití. Často se však stává, že chovatel není dostatečně informovaný, nebo se na poslední chvíli rozhodne již narozené hříbě registrovat do PK ČT.


I tato situace se dá snadno vyřešit. Chovatel, kterému se již hříbě narodilo a použil ID ze zahraničí postupuje úplně stejně jako v bodě 1, nebo 2. Inspektor provede registraci hříběte na Popisový list a připouštěcí lístek je k tomuto úkonu doplněn v kanceláři ASCHK ex post. Tato varianta je také zpoplatněna pouze administrativním poplatkem za vystavení dokumentů ve výši 600 Kč nečlen / 300 Kč člen.


Kolik vlastně dohromady taková registrace hříběte do PK ČT stojí?

Základní poplatek za označení koně je 1700 Kč, s 50% slevou pro člena tedy 850 Kč, dále musí chovatel počítat s poplatkem za vystavení průkazu koně ve výši 225 Kč a ověření původu hříběte ve výši 1000 Kč (tato cena je dotována, oproti komerční výši cca 1300-1400 Kč). Pokud je matka staršího data narození a nemá stanovený genotyp, je potřeba ještě stanovit DNA matky, taktéž za 1000 Kč. Tyto úkony (vytrhnutí žíní, identifikace) na místě označení provede inspektor, který hříbě registruje. Žádanku na ověření původu za vás vyplňuje Slávek Políček v kanceláři ASCHK, který má tento servis pro chovatele na starosti.


Dále je potřeba zkontrolovat, zda je matka zapsána do PK ČT, v opačném případě, je nutné provést ještě zápis klisny ve výši 1400 Kč (50% sleva pro člena 700 Kč). Na místě inspektorovi platíte pouze cestovné, ostatní poplatky obdržíte při zaslání průkazu koně fakturou, či na dobírku.


Pokud chcete využít nabízené slevy pro členy spolku Český teplokrevník z.s., musíte se stát členem před očekávaným úkonem, aby vám byla sleva 50% v kanceláři ASCHK při fakturaci odečtena. Jak se stát členem spolku se dozvíte zde: https://www.ceskyteplokrevnik.cz/clenske-prispevky .


Pokud je Vaše klisna zařazena do Akceleračního programu ČT a hřebec, jehož ID jste použili také splňuje podmínky AP ČT, je možné do 30.9. daného roku žádat o dotaci ve výši 5000 Kč za březí klisnu. Formulář naleznete zde: https://www.ceskyteplokrevnik.cz/kopie-svaz


Spolek Český teplokrevník z.s. ve spolupráci s ASCHK ČR podporuje chovatele, kteří registrují hříbata do PK ČT například:

  • Finanční dotací v rámci výstav tříletých klisen a klisen s hříbaty

  • Výrazně vyšší dotací za vykonání ZV klisen plemene ČT

  • Podpora koní plemene ČT v seriálu KMK - o 50% vyšší příspěvky oproti koním narozeným v zahraničních plemenných knihách.

  • Podpora koní plemene ČT na mezinárodních závodech a ME

  • Podpora hřebců plemene ČT při účasti na II. předvýběru

  • A mnoho dalšího - pro další informace sledujte náš web www.ceskyteplokrevnik.cz

Těšíme se i v dalším roce na vaše chovatelské úspěchy a v případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.
288 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page