top of page

Spolek Český teplokrevník z. s. se připravuje na celostátní konferenci

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro zájemce o vstup do spolku či další chovatele, kteří se o chov zajímají a z diskuze vzešlo mnoho dobrých nápadů a připomínek, kterými se bude zabývat nové předsednictvo, které bude voleno na celostátní konferenci SČT. Každá oblast si taktéž zvolila svého garanta, tedy člověka, který bude komunikovat s chovateli, zajímat se o chovatelské dění v oblasti a pomáhat s organizací chovatelských akcí. Na první západočeské oblastní schůzi byla do funkce garanta zvolena Petra Vraná, o jihočeské chovatele se bude starat Ing. Hana Štěrbová. Na severní Moravě byl nově zvolen Emil Ludvík, ve východních Čechách se chovatelé mohou s dotazy obracet na Petra Vančuru a ve středočeské oblasti bude chovatele nadále informovat Šárka Pospíšilová, severočeskou oblast má na starosti Jan Chýle a s jihomoravskými chovateli bude ve spojení našiměřický Richard Novák.Kompletní zápisy z oblastních schůzí spolku Český teplokrevník naleznete na stránkách www.ceskyteplokrevnik.cz v sekci Dokumenty – Zápisy z konferencí. Chovatelé na oblastních schůzích zvolili své delegáty na celostátní konferenci spolku Český teplokrevník, která se uskuteční ve středu dne 30. 3. 2022 v Hostinci u Čiháků ve Vystrkově od 10:00. Na této konferenci bude 35 delegátů volit Radu plemenné knihy českého teplokrevníka a předsednictvo spolku, které bude následující čtyři roky pečovat o chovatele a pomáhat ASCHK ČR z. s. v realizaci Šlechtitelského programu českého teplokrevníka. Spolek Český teplokrevník z. s. byl založen 27. 5. 2020 sedmi členy Rady plemenné knihy českého teplokrevníka a k 31. 12 2020 byl celkový počet členů 48. Svou členskou základnu začal rozšiřovat v průběhu roku 2021, a zejména po přijetí do ASCHK ČR z. s., kdy ke konci roku evidoval již 182 členů a k dnešnímu dni, tedy 28. 3. 2022 bylo přijato celkem 280 členů. Tento pozitivní trend je velmi potěšující a je pro nás zavazující poskytovat chovatelům co nejlepší servis, garantovat kvalitu a pracovat na zlepšení chovatelských akcí a dalších příležitostí pro chovatele.

V loňském roce obdrželi členové spolku barevný Katalog hřebců pro rok 2021, Ročenku českého teplokrevníka 2020 a celou chovatelskou sezonu dokumentovala svými fotografiemi neúnavná Martina Kůstková, která pro vás připravila většinu fotogalerií a článků z chovatelských akcí nejen na oblastní úrovni, ale i celostátní záležitosti, kterými byly všechna Finále KMK a přehlídky. Za rok 2021 již chovatelé obdrželi veškerou finanční podporu ve formě dotací na výkonnostní zkoušky, přehlídky, kritéria mladých koní i akcelerační program a ověření paternity. Za tento servis je potřeba poděkovat kanceláři ASCHK ČR, která vše velmi dobře zúřadovala.Pokud máte zájem o vstup do spolku Český teplokrevník, veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Kontakty. Dále zde stávající členové spolku naleznou seznam členů, ve kterém je vyznačeno, zda mají pr rok 2022 uhrazený členský příspěvek. Všem chovatelům přejeme bezproblémové porody, mnoho radosti a úspěchů v chovu a šťastnou ruku při výběru plemeníka. Těšíme se na vás na letošních chovatelských akcích a ať vám koně jdou.
V Písku dne 28. 3. 2022

Ing. Hana Civišová místopředsedkyně spolku

175 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page