top of page

Výsledky II. předvýběru hřebců ČT

Dne 19. 2. 2022 proběhla první chovatelská akce roku 2022 a jednalo se o tu téměř největší. Již tradičně se do píseckého hřebčince sjeli chovatelé, jezdci, předvaděči, činovníci a všichni lidé, které zajímá chov teplokrevných koní. Předvedeno bylo rekordních 29 hřebců, všichni byli velmi dobře připraveni a celkový průběh akce byl díky perfektnímu pořadatelskému týmu bezproblémový. V pátek absolvovali hřebci kontrolu totožnosti a poslední veterinární prohlídku. Od 16:00 měli hřebci možnost seznámit se s prostředím v hale a předvaděčský tým odvedl precizní práci, kdy všichni hřebci rutinovaně absolvovali zkušební skoky a pozitivní seznámení s prostředím II. píseckého předvýběru.

Sobotní dopoledne patřilo předvedení na tvrdém povrchu a posouzení exteriéru. Velmi nadprůměrně se při hodnocení exteriéru jevil holandský teplokrevník Olme (maj. JUDr. Magda Rothová), v jehož původu naleznete samá zvučná jeména. Otcem tohoto zajímavého ryzáka je hřebec Cicero van Paemel a dále naleznete na mateřské straně další významné plemeníky: Diamant de Semilly, Chellano Z a Heartbreaker. Tento hřebec v moderním sportovním typu s velmi dobrým pohlavním výrazem je souladný, dostatečně široký s velmi dobrou horní linií a korektním fundamentem. Od komise, která pracovala ve složení Ing. Hana Civišová, Ph.D., Jan Chýle, Luboš Kozák, prof. Marko Halo, Ph.D. a Richard Novák, obdržel nejvyšší bodové hodnocení exteriéru ve výši 8,34.


Olme


Dalším zajímavým hřebcem, který obdržel druhou nejvyšší známku (8,24) při hodnocení exteriéru byl hannoverský Delox (Diamant de Semilly x Chacco Blue) z moravské stáje Mustang, který se již zúčastnil hannoverského předvýběru, kde obdržel verdikt vybrán. Tento typický syn svého otce vyniká zejména dobrým pohlavním výrazem, velmi dobrou horní linií, korektním fundamentem s prostornými a dobře tvarovanými kopyty a celkovým silným dojmem. Drobnou výtku měla komise k nepříliš ušlechtilé hlavě, ale toto je právě jedním ze znaků potomků hřebce Diamant de Semilly.

Delox


Dalším exteriérově povedeným hřebcem byl holštýnský Li-Quite, narozený u Patrika Šilla v majetku Zemského hřebčince v Písku. Tento zajímavý potomek hřebce Livello z matky po Quite Capitol byl vysoko hodnocen zejména za typ a pohlavní výraz, ušlechtilou hlavu, velmi dobře nasazený klenutý krk a dobrý rámec i dostatečně silnou kostru. Celková známka 8,22


Li-Quite


Stejnou souhrnnou známku za exteriér obdržel hřebec Figaro (Firestone x Furst Wilhelm) chovatele a majitele Pavla Drbohlava. Tento nádherný vraník je ve výborném typu, ušlechtilý s výborným hřebčím výrazem, dobře tvarovaným, osvaleným a dobře nasazeným krkem, s velmi dobrou horní liniíí, silnou zádí a celkovým pozitivním dojmem. Tento hřebec je narozen u českého chovatele, takže gratulace k exteriérově povedenému produktu českého chovu, i když je bohužel zapsán do westfálské plemenné knihy.

Figaro


Posledním hřebcem, který se v bodovém hodnocení přehoupl přes hranici 8 bodů (8,21) je holštýnský Callarus (Casall x Cancara) majitelky Sandry Tomaidesové. Tento rámcový hnědák zaujal komisi sejména pružným pohybem na tvrdém povrchu, ale i exteriér tohoto hřebce byl velmi dobře hodnocen. Výborný hřebčí výraz spolu s ušlechtilou a krásnou hlavou dělá velmi pozitivní dojem. Souladná horní linie spolu s dobře nasazeným a dobře osvaleným krkem přechází v mírně lehčí hřbet a silnou záď.


Callarus


Odpolední program byl zahájen ve 12:00 předvedením drezurních hřebců na lonži a posléze skokem ve volnosti. Ani jeden z hřebců drezurního směru neobdržel verdikt vybrán. Hřebec Figaro byl po hodnocení exteriéru adeptem na předvýběr, ale bohužel předvedená mechanika pohybu nedosáhla požadované úrovně, kterou bychom chtěli nabídnout chovatelům drezurních koní. Koeficient dědivosti mechniky pohybu je vysoký, a tak pro produkci drezurních koní je potřeba do chovu zařazovat hřebce s nadprůměrnými chody.

Skokoví hřebci absolvovali skokovou řadu, kde finální oxer dosahoval výšky 130 cm a šířky 110 cm. Znovu je potřeba vyzdvihnout práci předvaděčů, kdy všichni hřebci absolvovali bez problémů a předvedli se ve velmi dobrém světle.

Nejvyšší známku (8,77) za kriterium výkonnost, tedy za skokové vlohy v kombinaci s mechanikou pohybu, charakter a ochotu podat výkon obdržel hannoverský hřebec Orimoco, další zástupce stáje Mustang po hřebci Origi d´O z matky po Quidam´s Rubin. Tento vraník předvedl velmi silný skok s velmi dobrou odrazovou sílou, a výbornou technikou, zejména zadních končetin. Mechanika pohybu byla taktéž na velmi dobré úrovni, a tak v kombinaci s dobrým hodnocením exteriéru (7,90) obdržel hřebec verdikt vybrán.

Dalším velmi dobře skákajícím hřebcem byl již zmiňovaný Olme, který předvedl velmi rutinovaný a jistý výkon s velkou odrazovou silou, ideální technikou a za skokové parametry byl hodnocen známkami přesahujícími devítibodovou hranici. Při pohybu ve volnosti ukázal vemi dobře vyvážený cval a pružný klus a tak po zvážení všech kritérií byla tomuto hřebci udělena prémie a stal si i celkovým vítězem II. předvýběru hřebců ČT.

Olme


Třetím nejlépe hodnoceným hřebcem dle výkonnosti se stal Callarus (8,60), jehož silnou stránkou je kromě pružného silného skoku a velmi dobrých reflexů, výborná mechanika pohybu. Prostorný klus s velkým přehledem a sílou spolu s velmi dobrou rovnováhou ve cvalu zajistil hřebci Callarus druhé místo v celkovém pořadí a taktéž šerpu pro prémiovaného hřebce.

Callarus


Velmi dobrou techniku skoku a celkově sympatický dojem zanechal na předvýběru westfálský hřebec Frisco (Cantos x Griseldi-L) chovatele Luboše Kozáka ml., který skákal s výbornou technikou (8,48) a v jeho kompaktním exteriéru (8,2) byste taktéž žádné chyby nenašli. Obdržel tedy od komise verdikt vybrán a příští rok se v 70denním testu může ucházet o titul plemeníka.

Frisco


Třetí prémie byla udělena rutinovaně skákajícímu hřebci Delox, na kterém bylo vidět, že s danou výškou nemá absolutně žádný problém a předvedl sebevědomý výkon s velmi dobrým odrazem, výbornou technikou a mechanika pohybu zejména ve cvalu (což je pro skokového koně velmi důležité) a zasloužil si tak již letošní působení v plemenitbě.

Delox


Dalším předvybraným hřebcem byl westfálský Global Challenger (Global Champion TN x Catango Z) chovatele Jiřího Rendla. Tento český odchovanec ukázal dobrou skokovou schopnost, sílu a pozornost (8,38) a v hodnocení exteriéru vynikal zejména pevným hřbetem, dobrým typem a dostatečnou mohutností (7,98).

Global Challenger


Holštýnský hřebec Charles (Charleston x Lordanos) je mohutný ale přesto elegantní bělouš v majetku Nikoly Tomkové.Tento kostnatý silný hřebec s velmi dobrou horní linií a ušlechtilou hlavou ukázal ve volnosti, že má velkou skokovou schopnost a taktéž velmi dobrou techniku skoku. Za kombinaci těchto pozitivních vlastností obdržel verdikt vybrán.

Charles


Velmi dobrý dojem budil jediný předvybraný hřebec plemene český teplokrevník jménem Quantanamo. Tento odchovanec hřebčince Tlumačov je po hřebci Quidamo z matky po Cannavaro. Na předvýběru působil velmi sympatickým dojmem, kdy při hodnocení exteriéru obdržel nejvyšší známky za krk, který je velmi dobře klenutý a tvarovaný, hřebec je ve velmi dobrém typu, mírně delšího rámce a vyniká výbornou mechanikou pohybu zejména v klusu, kterou předvedl jak na ruce, tak ve volnosti. Na skoku působil jistým dojmem, skákal s velmi dobrou technikou a velkým přehledem (8,32).


Quantanamo


Velmi překvapivý výkon podal hřebec rakouského teplokrevníka jménem Coleeczech (Casino Berlin x Corsár) chovatelky Terezy Bezroukové. Ve volnosti předvedl obrovskou odrazovou sílu a velmi dobrou techniku skoku a v obou skokových ukaaztelích byl hodnocen známkou přesahující hranici devíti bodů. Méně prostorná mechanika pohybu snížila známku na celkových 8,25, ale i přesto to je velmi dobré hodnocení a hřebec tak obdržel verdikt vybrán.

Coleeczech


Předvýběr obdržel taktéž výše zmiňovaný Li-Quite, který skákal velmi elasticky s výborným odrazem a byl hodnocen celkovou známkou 8,05 za kritérium výkonnost.

Li-Quite


Velmi dobrý dojem udělal holštýnský hřebec Lincoln-KL (Loveless x Clarcon) z chovu Karla Laciny v majetku Ondřeje Nágra. Další hřebec ve velmi dobrém typu s korektním exteriérem (7,98) si spolu s velmi dobrým hodnocením výkonnosti (8,05) řekl o udělení výběru.


Lincoln KL

Celkem bylo vybráno 11 hřebců a komise udělila prémii třem hřebcům. Práce to nebyla jednoduchá, protože letošní ročník byl opravdu silný a i mezi nepředvybranými hřebci bylo mnoho kvalitních sportovců a exteriérově povedených jedinců a tak věříme, že hřebci mohou ještě mnohé předvést na poli sportovním a v budoucnu se možná znovu ucházet o post plemeníka.

Ještě jednou díky všem, kteří se podíleli na přípravě, zejména zaměstnancům ZH Písek, předvaděčům, komisi, celému realizačnímu týmu z ASCHK ČR, fotografům a v neposlední řadě divákům, kteří vytvořili nezaměnitelnou atmosféru. Celý záznam můžete shlédnout na www.equitv.cz a fotogalerii pro vás připravuje Martina Kůstková.


Vítěz předvýběru Olme


Prémiovaný Callarus


Prémiovaný Delox


Text: Ing. Hana Civišová, PhD.

Foto: Martina Kůstková a Svatava Zaplatilová


Průměry II.předvýběr Písek 2022
.pdf
Stáhnout PDF • 2.00MB

Protokol II.předvýběr Písek 2022
.pdf
Stáhnout PDF • 2.56MB
719 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page