top of page

Vyhodnocení ZVK za rok 2022

Aktualizováno: 30. 1.

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen v roce 2022


Kromě potěšujícího zvyšování početních stavů koní v České republice, dochází vlivem zahraničních registrací ke snižování chovné základny českého teplokrevníka. Uznané chovatelské sdružení (ASCHK) ve spolupráci se spolkem Český teplokrevník z.s. systematicky pracují na podpoře chovu koní českého původu a proto byla za ZVK 2022 vyplacena maximální podpora ve výši 17 000 Kč pro klisny narozené v plemenné knize ČT. Chovným cíl říká že, český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem šlechtění je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity. Dospělý kůň by měl být středního tělesného rámce s dobrými liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a geneticky podmíněných vad a chorob. Na těchto základech je dále cílem vyšlechtit koně s výrazně vyvinutým nadáním pro některou z disciplín parkur, drezura nebo všestranná způsobilost i vozatajský sport.


Testace tříletých klisen na výkonnostních zkouškách je jedním z ukazatelů pro kontrolu dědičnosti plemenných hřebců. Zároveň by měla být využívána jako kritérium pro uplatnění mladých koní k chovu. Jedná se tedy o další formu selekce, kdy se vybraní jedinci mají podílet na rozmnožování populace a zlepšování její kvality (genetický zisk). Testování výkonnosti na zkouškách je proto vázáno na splnění určitého limitu v jednotlivých ukazatelích tak, aby kůň mohl prokázat své schopnosti. Vyšším stupněm testace mladých koní jsou soutěže KMK a převážně skokové soutěže na jejichž podkladě lze vyhodnotit plemennou hodnotu hřebců.