top of page

Zkoušky výkonnosti tříletých hřebců zahájil ZH Písek

Zemský hřebčinec Písek uspořádal ve čtvrtek 25.5.2023 zkoušky výkonnosti tříletých hřebců. Z ročníku 2020 se před komisi ve složení : Hana Civišová, Zdeněk Hrnčíř a Blahoslav Políček předvedlo osm píseckých odchovanců. Všichni hřebci byli ve skvělé kondici a díky profesionálnímu týmu remontních jezdkyň i velmi dobře předvedeni.Komisaři posuzují typ, pohlavní výraz a stavbu těla při předvedení na tvrdém podkladu. Pro zhodnocení skokových vloh absolvují tříletí hřebci skok ve volnosti, kdy absolvují skokovou řadu 110-120-130 cm. Následuje zkouška mechaniky pohybu pod sedlem. Hřebci absolvují předepsanou drezurní úlohu, kdy je hodnocena jak mechanika pohybu a ovladatelnost, tak pracovní ochota a charakter. Třetí částí ZZV hřebců je křížek s odskokovou bariérou, který hřebec celkem 2x překoná z klusu, aby ukázal svou ochotu skákat pod sedlem. Poslední částí zkoušky je postupová řada.


Nejlepší celkové hodnocení získal hřebec 27/516 Gordon (Guidam Sohn x Drosselklang II) z chovu pana Vladislava Straky. Hřebec obdržel vysoké známky při drezurní úloze (8,22 bodu) a komise ocenila i dobrý typ a skokové schopnosti při skoku ve volnosti i ve skokové řadě.

Druhé nejvyšší hodnocení 7,79 bodu od komise získal 17/478 Lam Grado K (Lamaze TN x Amarillo) z chovu paní Krušinové. Hřebec dobrého rámce i pohlavního výrazu byl oceněn za kvalitní exteriér známkou 7,64 bodu. Při hodnocení mechaniky pohybu vynikl kvalitní cval a kráčivý krok. Na dobré úrovni byly i skokové vlohy, kdy hřebec komisi zvláště zaujal při skoku ve volnosti.

Na třetím místě se umístil písecký 17/484 Charm ( Cannon Reuvekamp´s Z x Heartbreak ZH). Ušlechtilý hřebec jemnější konstituce vynikl při kvalitním předvedení pod sedlem. Za prostorný uvolněný klus získal 8,0 bodu a ukázal i dobré předpoklady ve skokové řadě.text a foto : Veronika KonvalinkováSouhrn:

_zaznam_souhrn. zzv 2023 pdf
.pdf
Stáhnout PDF • 2.19MB


107 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page