top of page

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen 2022

Aktualizováno: 9. 8. 2022

V tomto článku vám přinášíme ,,Manuál pro majitele tříletých klisen". Máte doma tříletou klisnu a zvažujete, zda se s ní účastníte zkoušek výkonnosti? Zde je pár tipů pro začínající i pokročilé chovatele a majitele tříletých klisen.

Český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem je ušlechtilý a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu a charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity. Zkoušky výkonnosti (dále jen ZZV) prověřují připravenost tříletých klisen k dalšímu využití chovu z hlediska jejich výkonnosti a jsou základním článkem kontroly dědičnosti chovu českého teplokrevníka. Další z cest zvýšení kvality chovu moderního sportovního koně je testace jeho sportovního potenciálu v soutěžích KMK.


Klisna by před účastí na ZZV měla být již osvodovaná a pokud se tomu tak do té doby nestalo, proběhne svod před zahájením ZZV. Klisny jsou předvedeny na ruce. Nejprve je klisna předvedena v zastavení v zootechnickém postoji. Inspektor chovu posoudí plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla. Dále se udělují známky za předvedení koně na ruce na rovném a pevném podkladu. Posuzována je mechanika pohybu v kroku a v klusu. Jednotlivé známky jsou udělovány na desetiny bodu a současně se provádí lineární popis.