top of page

Registrace hříbat ČT

Narodilo se vám letos hříbě, nebo je vaše klisna stále v očekávání a nejste si jistí, jak postupovat dál? Přinášíme vám návod na správnou registraci hříbat českého teplokrevníka.

Označování, registrace a evidence koní se řídí plemenářským zákonem a aktuálně platnými vyhláškami. Po zaplacení připouštěcího poplatku obdrží majitel klisny připouštěcí lístek, který je povinen uschovat až do narození hříběte.


Po narození hříběte vyplníte modrý připouštěcí lístek (Hlášenku o narození) - doplníte datum narození, pohlaví hříběte, kontaktní údaje) a zašlete ho do 21 dnů od narození osobě provádějící označování a registraci koní.Registraci hříbat zajišťuje organizace, která vede plemennou knihu (PK) a má od MZe přidělený status uznané chovatelské sdružení (UCHS) pro dané plemeno. Pro českého teplokrevníka je jím od roku 2019 výhradně Asociace svazů chovatelů koní ČR z.s., která má pro každé plemeno, kterému vede PK, uzavřenou smlouvu s vybraným odborným spolkem. Pro plemeno ČT je tímto spolkem Český teplokrevník z.s. (SČT). Seznam pracovníků, provádějící registraci hříbat plemene ČT, jsou uvedení na webu ASCHK (http://www.aschk.cz/informace/evidence-koni/) . Finanční řád se řídí sazebníkem poplatků ASCHK pro rok 2024.


NOVINKOU pro rok 2024 bude jedna kontaktní osoba pro registraci hříbat a zápisy klisen do plemenné knihy ČT. Členku Rady plemenné knihy Kateřinu Hanušovou můžete kontaktovat prostřednictvím :

Následně vás bude kontaktovat pracovník provádějící registraci (inspektor), který hříbě slovně a graficky popíše (základní barva, vrozené a získané znaky, chlupové víry na těle koně), označí mikročipem a odebere mu vzorek žíní na ověření původu, které se od roku 2020 vyžaduje nejen u hříbat z inseminace, ale i z přirozené plemenitby. Při registraci se provádí také lineární popis hříběte a nově také prémiování hříbat.Označení hříběte výžehem ČT do levého stehna se doporučuje, ale chovatel ho může odmítnout. Výžeh však odkazuje na dlouholetou historii a tradici plemene český teplokrevník. V případě delší srsti hříběte se před výžehem doporučuje hříbě v místě pálení vyholit, aby se výžeh snadno a rychle zahojil.


Chovatel či aktuální majitel hříběte je povinen mít hříbě na předvedení a registraci připravené – zvyklé na ohlávku a alespoň základní manipulaci. Všem zúčastněným tak ušetří čas a hříběti stres. Při šetrné manipulaci a dobrých návycích hříběte je registrace včetně výžehu jednoduchou a rychlou událostí.


Po vyplnění všech údajů do zelené části připouštěcího lístku potvrdí inspektor podpisem platnost, majitel hříběte následně zkontroluje správnost zápisu a také PL podepíše. Poté inspektor odešle PL spolu se vzorky na ověření původu ke stanovení DNA, na které naváže vystavení Průkazu koně a Potvrzení o původu koně (POP). Hříbata se označují tak, aby průkaz koně byl vystaven před opuštěním hospodářství, v němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození.


ASCHK a spolek Český teplokrevník z.s. upozorňují chovatele, že registrace hříběte a vystavení průkazu koně je možná pouze pod jednou plemennou knihou. Hříbata z českých matek, zapsaná do zahraničních plemenných knih, se nemohou účastnit přehlídek hříbat ČT, není možné na ně čerpat dotace ani slevy na zápis hříbat. Věříme, že se nám díky rychle se rozrůstající členské základně podaří stále zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných chovatelům.


1 824 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page