top of page
  • rpkct2

70denní test hřebců

Aktualizováno: 14. 10. 2022

V úterý 11.10. 2022 proběhl v píseckém hřebčinci záveř 70denního testu hřebců. Program byl zahájen v 10:00 a jako první byli předvedeni starší hřebci, kteří se ucházeli o zápis do plemenné knihy hřebců českého teplokrevníka.

S katalogovým číslem 1 se předvedl pětiletý hřebec Harry P z chovu a v majetku Pavla Zahoře. Tento potomek hřebce Hickstead White Z matky Maryline po Pius si možnost zápisu vysportoval v kritériích mladých koní, kde v pětileté kategorii zvítězil. Komise ve složení Jan Chýle, Zdeněk Hrnčír, Luboš Kozák, Stanislav Hošák a Richard Novák posoudila exteriér hřebce a udělila souhlas k výběru do chovu.


Harry P


Jako další byl předveden devítiletý hřebec Przedswit V MT-3/ Silvio G z chovu firmy G3 s.r.o. a v majetku Ing. Petra Galatíka (Przedswit V MT 1458 Hary x Svita po Przedswit XI-67). Tento hřebec splnil podmínky pro zápis do PKH na základě vlatsní výkonnosti v drezuře na úrovni stupně T spolu s Vandou Bělinovou v sedle. I tento hřebec obdržel výrok vybrán.