top of page

Katalog plemenných hřebců 2023

Vážení chovatelé, přinášíme vám nový Katalog plemenných hřebců působících v plemenné knize českého teplokrevníka pro rok 2023. Členům spolku Český teplokrevník bude v průběhu března distribuován v tištěné formě. V on-line verzi je ke stažení jako příloha k tomuto článku.


Za použité fotografie děkujeme Svatavě Zaplatilové, Martině Kůstkové, Šárce Votavové, Ivaně Maršálkové a všem ostatním, kteří byli své fotografie ochotni poskytnout.


V katalogu naleznete i seznam hřebců, jejichž inseminační dávky jsou dostupné ze zahraničí se zastoupením v ČR. Chovatel může použít mraženou či chlazenou inseminační dávku těchto hřebců na klisnu zapsanou v PK ČT, aniž potřebuje další schválení RPK. U hřebců splňujících podmínky AP lze na akcelerační klisnu rovněž použít dotační podporu. Chce-li chovatel použít inseminační dávku hřebce, který v seznamu uveden není, ale splňuje podmínky šlechtitelského programu ČT, je třeba o schválení dávky požádat v dostatečném předstihu RPK ČT.


Pojďme se na katalog a plemenné hřebce zaměřit ještě trochu podrobněji. V katalogu se vám v detailním profilu prezentuje celkem 95 plemenných hřebců. Z toho 45 hřebců je k dispozici formou čerstvého spermatu a 40 hřebců formou přirozené plemenitby. Do konečného počtu je třeba ještě uvést, že 8 hřebců je k dispozici pouze formou mražených dávek a tlumačovští 2481 Cannor a 3053 Quantanamo jsou vedeni pouze jako rezervní hřebci.