top of page

Výsledky II. Předvýběru hřebců

Aktualizováno: 1. 3.

V pátek 24.2. a v sobotu 25.2. probíhal v prostorách ZH Písek II. Předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka. Na základě doporučení komise z I. Předvýběru hřebců se na II. Předvýběr přihlásili dva drezurní hřebci a 25 skokových hřebců. Hřebci Conte Damiss a Reason Blue předvedeni nebyli. Celkem tedy porota, ve složení : Hana Civišová, Luboš Kozák, Stanislav Hošák, Ondřej Nágr a oldenburský hodnotitel Andre Hahn, mohla posoudit 15 hřebců narozených českým chovatelům a z toho 9 hřebců plemene český teplokrevník.

V pátek počasí organizátorům i divákům dopřálo možnost shlédnout adepty do plemenitby na venkovním předvadišti. U všech hřebců byl posouzen exteriér v zootechnickém postoji i mechanika pohybu v kroku a klusu. V odpoledních hodinách byl hřebcům (a majitelům či zástupcům majitele) umožněn zkušební skok na hale ve skokové řadě, kdy poslední skok byl 110 cm.