top of page

Výsledky II. Předvýběru hřebců

Aktualizováno: 17. 4. 2023

V pátek 24.2. a v sobotu 25.2. probíhal v prostorách ZH Písek II. Předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka. Na základě doporučení komise z I. Předvýběru hřebců se na II. Předvýběr přihlásili dva drezurní hřebci a 25 skokových hřebců. Hřebci Conte Damiss a Reason Blue předvedeni nebyli. Celkem tedy porota, ve složení : Hana Civišová, Luboš Kozák, Stanislav Hošák, Ondřej Nágr a oldenburský hodnotitel Andre Hahn, mohla posoudit 15 hřebců narozených českým chovatelům a z toho 9 hřebců plemene český teplokrevník.

V pátek počasí organizátorům i divákům dopřálo možnost shlédnout adepty do plemenitby na venkovním předvadišti. U všech hřebců byl posouzen exteriér v zootechnickém postoji i mechanika pohybu v kroku a klusu. V odpoledních hodinách byl hřebcům (a majitelům či zástupcům majitele) umožněn zkušební skok na hale ve skokové řadě, kdy poslední skok byl 110 cm.


V pátek i v sobotu byl pro přítomné diváky i účastníky připraven domeček před halou. První zájemci si tak mohli zakoupit nové spolkové oblečení a členové spolku Český teplokrevník si rovněž mohli vyzvednout Katalog plemenných hřebců pro rok 2023. Kdo sobotní program nestihl, zoufat si nemusí neboť mohl prostřednictvím EquiTv celý záznam sledovat z pohodlí domova.


V sobotu již byl celý program přesunut do haly. V 10:00 bylo zahájeno předvedení hřebců na tvrdém podkladu a po krátké přestávce na oběd se přikročilo ke skoku ve volnosti. Kritéria jsou nastavena dle metodiky uvedené ve zkušebního řádu plemene český teplokrevník. Nejprve jsou hřebci předvedeni ve volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce v klusu a ve cvalu, následně jsou hřebci hodnoceni ve skokové řadě. Při skoku ve volnosti se hodnotí skokové schopnosti, síla odrazu, odvaha, ochota hřebce, styl a technika skoku. Hřebci drezurního zaměření jsou předvedeni v klusu na lonži a skákají řadu v maximální výšce 110 cm. Pro skokové hřebce je umožněn zkušební skok a dále se zvedá poslední překážka na 110, 120 a 130 cm. Hřebci přicházeli jeden po druhém a celý program akce byl doladěn do posledního detailu. Speciální dík patří paní ředitelce Ing. Haně Stránské za precizní přípravu celé akce i za péči o komisi v podobě občerstvení. Děkujeme také týmu předvaděčů, kterým to pod vedením Zdeňka Hrnčíře v nových spolkových bundách slušelo a odvedli jako vždy profesionální výkon.

Ta nejdůležitější část je ale vždy na majitelích či jimi pověřených trenérech. Měsíc přípravy navíc byl u jednotlivých koní pozitivně hodnocen, ačkoli se ročník 2020 dá považovat spíše za slabší. Pro rok 2023 nebyla udělena prémie. Předvybraní hřebci postupují do 70ti denního testu. Naskladnění proběhne 1.8.2023 v ZH Písek.

Pro rok 2023 se vítězem II. Předvýběru stal 80/602 Delacroix, tento tmavý hnědák po holštýnském hřebci 5157 Diarado (Diamant de Semilly x Corrado I) přísluší k plemenné knize slovenský teplokrevník. Matka vítězného hřebce, klisna plemene český teplokrevník 31/132 Bathory z chovu pana Vaňhy již v roce 2017 dala plemenného hřebce 2801 Cool Wonder po Cool Paradise, který i v roce 2023 bude působit ve stáji Jana Chýleho v Zákupech. Sám hřebec Delacroix byl hodnocen jako silný kůň v moderním typu s dostatečným pohlavním výrazem, dobrou horní linií. Komise v pátek měla pouze drobné výtky k utváření zadních končetin. V sobotu předvedl velmi dobrý bezchybný výkon, měl přehled mezi skoky, ukázal dobrou techniku práce hřbetu a vynikal velmi dobrým cvalem a prostorným krokem. Hodnocení 8,37 bodu za výkon mu tak zajistilo prvenství mezi předvybranými hřebci.

 

Prvním zástupcem drezurní sekce byl hannoverský hnědák Valentino (Vaterland x Dancier). Hřebec předvedl kadencovaný méně elastický klus, prostorný krok a cval, který by mohl být více do kopce. Ukázal pouze nízké skokové schopnosti s velmi průměrnou technikou skoku. Nebyl vybrán.

 

Verdikt předvybrán si vyslechl až druhý drezurní hřebec. Westfálský ryzák Zeylon ( Blue Hors Zackerey x Rivero III) se ukázal jako souladný elegantní hřebec v moderním typu. Od komise obdržel v celkovém hodnocení 7,75 bodu z toho 7,6 za typ a pohlavní výraz, 7,48 za exteriér a 7,75 za výkon. V pohybu vykazoval elastický klus a prostorný krok. Ve cvalu byla pozitivně hodnocena dobrá práce hlezen a cval do kopce. Skokový projev byl méně uvolněný avšak dostatečný.

 

Skokovou sekci zahájil český teplokrevník 45/800 Lord Veles po plnokrevném hřebci 2091 Veles (hřebec dosáhl výkonnosti CIC3* s Petrem Veselovským a bohužel nebyl chovu příliš využit). Matka 349 Loria - K pochází z teplokrevného chovu hřebčína Kladruby nad Labem. Lord Veles do chovu nebyl předvybrán. Vykazoval méně hřebčího výrazu, v pohybu byl málo prostorný a méně elastický. Ukázal pouze průměrné skokové schopnosti s nedostatečnou technikou předních končetin. V průměrném hodnocení vykázal známku 6,5 bodu za výkon a pouze 6,76 za exteriér.

 

Číslo čtyři ani ztracená podkova nepřinesli štěstí oldenburskému hřebci Callmann (Tallmann TN x Caradox). Hřebec byl za moderní sportovní typ ohodnocen známkou 7,6. Komise měla výtky k fundamentu zadních končetin. Tento temperamentní hnědák ukázal, že je dobrý pozorný skokan a do skoku dává dostatek odrazové síly. Skoku ale chyběla správná baskule.

 

Pátým hřebcem v pořadí byl tlumačovský odchovanec 90/836 Grand Astor HT . Tento hřebec obdélníkového rámce byl za moderní sportovní typ ohodnocen známkou 7,40. Komise měla při hodnocení exteriéru výtky k linii hřbetu. Ač na poslední hodnocené výšce chyboval, předvedl nad skokem dobrou techniku končetin, pracovní ochotu i charakter a za vynikající opravu si vysloužil potlesk diváků. Při hodnocení mechaniky pohybu mu chyběla potřebná elasticita. Tento povedený produkt českého teplokrevníka byl vyhlášen jako nejlepší zástupce svého plemene. Otcem je Grand Step Koláček a matkou 73/545 Astorie po Amon z chovu pana Vondráčka. Bába 803 Topas 30 Astorka II z albertovského chovu a pochází ze staré kladrubské rodiny klisny 8 Virtus - 2 .

 

Český teplokrevník 90/824 Sephesini (Cantesini x Canturino) z chovu pana Bartla byl ohodnocen celkovou známkou 6,95 bodu a nebyl vybrán. Komise poukázala na nedostatečný hřebčí výraz a méně harmonický exteriér. Ač hřebec absolvoval skokovou řadu bez chyb, chyběla mu rovnováha a potřebná síla odrazu.

 

Holštýnský hřebec Dincarro (Dinken x Carry) předvybrán byl. Komise ocenila velmi dobrý sportovní typ a pohlavní výraz známkou 8,2 bodu. Dobré linie, utváření hlavy i nasazení krku ohodnotila komise nejvyšší známkou ze všech hřebců, hřebec za exteriér získal 7,94 bodu. Tento silný hnědák ukázal nad skokem svůj temperament. Menší odrazovou sílu vyvážil velmi povedeným stylem a technikou skoku. Dincarra komise ohodnotila známkou 7,73 bodu za podaný výkon.

 

Ryzák plemene KWPN Poker Love P (Poker de Mariposa TN x Krunch De Breve) se rovněž na předvýběru ukázal v dobrém světle. Byl hodnocen známkou 7,9 za velmi dobrý typ a pohlavní výraz. Z exteriéru vynikl pěkně nasazený a tvarovaný krk. Jako sportovní kůň moderního typu byl hodnocen druhou nejvyšší známkou za výkon (8,10 bodu). Ač hřebec chyboval na výšce 120 cm, komise ocenila zejména jeho dobře vyvážený pohyb nad skokem a dobrou techniku předních končetin.

 

Český teplokrevník 7/808 King of Caballi z chovu Iva a Aleny Brixí vybrán nebyl. Jedná se o sympatického mohutného koně (173/164/183/22,5 cm) s méně výrazným hřebčím výrazem, za což byl ohodnocen známkou 6,9. Známku 6,9 obdržel také za exteriér, který je spíše staršího typu a komise shledala drobné výhrady ve fundamentu a poukázala na kratší krk. V porovnání s I. předvýběrem došlo u tohoto ryzáka k výraznému zlepšení skokového projevu. Komise ocenila dobrou techniku skoku a práci předních končetin, z mechaniky pohybu vyzdvihla dobrý cval v rovnováze. Hřebec z písecké odchovny pochází po hřebci Warness ZH z matky 43/419 Kalifornia, jejíž rodokmen náleží k rodině klisny 7-68 Lecha z chovu pana Kubišty.

 

Jako další český teplokrevník v pořadí se divákům předvedl 91/925 BSK Cantelei Merlot . Bohužel dobrý výkon, za který si hřebec vysloužil potlesk diváků a 7,73 bodu od komise, nezvládl vyvážit nízké známky za nedostatek hřebčího výrazu a chyby ve fundamentu. Tento silný narostlý hnědák dobrého rámce v sobotu předvedl prostorný cval a nad skokem ukázal dobrý odraz, ale mohl by mít trochu rychlejší reflexy. Hřebec po holštýnském hřebci 2608 Cantesini pochází z chovu paní Vavříkové. V rodině akcelerační klisny 66/140 Lady Plesur po Great Pleasure nalézáme albertovskou klisnu 576 Furioso XXVI Lasička, která má své kořeny u pohořelické klisny 75 Aghil Aga-5.

 

Na předvýběru hřebců se také prezentoval pravý bratr píseckého plemeníka 2189 Heartvit ZH. Hnědák 16/36 Hero FHP pochází z chovu pana MVDr. Zdeňka Vítů. K tomuto sympatickému hřebci s jemnější konstitucí měla komise drobné výtky k fundamentu. Po výkonu nad skokem zanechal velmi dobrý dojem a získal za něj od komise 7,48 bodu. Pozitivně byl hodnocen za soustředěný výkon s dobrou technikou, ale slabou silou odrazu. Hřebec, náležící k mimoňské rodině SPK klisny SČ 140 Jedlová, předvybrán nebyl.

 

Dlouhonohý holštýnský hřebec Conthargon (Conthargos x Casall) se ukázal v moderním typu sportovního koně za což byl hodnocen známkou 7,8 bodu. Komise měla drobné připomínky k utváření horní linie, i přesto za exteriér hřebec obdržel 7,55 bodu. V sobotu ukázal velmi dobrý výkon a dokázal že si i dobře umí poradit s výškou. Při hodnocení mechaniky pohybu předvedl vyvážený cval , dobrý klus i krok. Za výkon byl hodnocen známkou 7,88 bodu, což mu zajistilo předvýběr do 70ti denního testu.

 

Ryzák plemene český teplokrevník 53/47 Preen - Rufa pochází z chovu pana Karla Růžičky. Tento pokračovatel staré linie Przedswit na podkladě moderní krve v mateřské části rodokmenu (Corlensky G x Lantaan) předvybrán nebyl. Jedná se o souladného hřebce v moderním typu s méně výrazným hřebčím výrazem, za který od komise obdržel známku 6,9. Nad skokem ukázal rutinovaný výkon i dobrý charakter a vysloužil si tak potlesk diváků. Mechanika pohybu byla dobrá ve cvalu a klusu, kladně byla hodnocena i technika skoku a síla odrazu.

 

Dalším z hřebců který, jak správně poznamenal komentátor akce Jan Chýle, nesl ve svém rodokmenu odkaz na pana Zdeňka Müllera, byl zástupce plemene slovenský teplokrevník 80/443 Safinio OH (Pandrhola x Lord Weingard). Jedná se o sympatického, ale pozdnějšího sportovního koně. Od komise obdržel známku 6,4 za typ a pohlavní výraz. Exteriér byl hodnocen známkou 6,36 bodu. V sobotu se projevil jako dobrý skokan. Styl a technika skoku v rovnováze byli odměněny potleskem diváků, předvybrán nebyl.

 

První ze zástupců linie Semper Idem, oldenburský hřebec Santiago (Stalypso x Quidam´s Rubin) bohužel pro chybu na výšce 130 cm druhou zkoušku předvýběru nedokončil. Tomuto modernímu sportovnímu koni chyběl potřebný hřebčí výraz a komise měla výtky i k zaúhlení předních končetin.

 

Jako další v pořadí se komisi i divákům ukázal holštýn Ortega TN (Origi D´O x Nabab de Reve). Tento hřebec s vyrovnaným exteriérem, dobrých linií a výrazu získal při pátečním posouzení 7,76 bodu. Jde o silného koně s dobrou mechanikou a vyrovnaným pohybem. I přes chybu na výšce 130 cm se ukázal jako dobrý, ale opatrný skokan. Hřebec byl předvybrán.

 

Westfálský hřebec Hickstead Damiss po Hickstead White z matky Radost po Silvio II pochází z chovu paní Kmoníčkové. Moderní kůň ve sportovním typu s lehčí konstitucí, ušlechtilý s dobrými liniemi a pěkně utvářenou hlavou získal za exteriér 7,44 bodu. Nad skokem chyboval na výšce 130 cm, ale ukázal dobrou rovnováhu a dobrou mechaniku ve cvalu. Skok by mohl být velkorysejší a kulatější. Za výkon získal 7,22 bodu a nebyl předvybrán.

 

Dalšího zástupce westfálské plemenné knihy představoval hřebec Quairas (Quaid x Raphael). Sympatický hnědák v dobrém typu získal 7,52 bodu za vyrovnaný harmonický exteriér. V sobotu chyboval na výšce 120 cm a neukázal se v nejlepší formě. Komise ocenila dobrou mechaniku pohybu, bohužel chyby celkový dojem poznamenaly.

 

Importovaný belgický ryzák Ultra Boy M (Tangelo van Zuuthoeve x Andiamo) se ukázal jako dobrý sportovní kůň, avšak komise měla výhrady k typu i pohlavnímu výrazu. Bodové hodnocení za exteriér, za který hřebec získal 6,74 bodu, poznamenalo utváření hrudních končetin. Hřebec chyboval na výšce 130 cm, ukázal odrazovou sílu, dobrý cval ale celkový dojem ponížila horší technika skoku bez patřičného skokového luku.

 

Jako druhého potomka po hannoverském hřebci Stalypso mohla komise posoudit tlumačovského 90/839 Samet HT. Tento harmonický jemnější hnědák z matky po Edminton se jevil jako méně mohutný a méně kostnatý za což od komise obdržel 6,91 bodu. V sobotu sice předvedl bezchybný výkon ale s horší technikou a horší prací hřbetu. Komise ocenila dobrý klus i cval. Příslušník albertovské rodiny 114 Turbína předvybrán nebyl.

 

Druhý zástupce westfálské plemenné knihy po hřebci Hickstead White z matky po Askari (Akord II x Laval I) nebyl vybrán. Hřebec Hickstead von Gadow ukázal při předvedení na ruce dobrý rámec, ale celkově méně nasvalenou a méně souladnou stavbu těla. Za exteriér byl komisí ohodnocen známkou 7,07 bodu. Nad skokem předvedl o poznání lepší výkon a skok od skoku se zlepšoval. Při hodnocení mechaniky pohybu ukázal dobrý klus i cval.

 

Ani třetí syn hřebce Stalypso výběr neobdržel. Hřebec 90/844 Sonet z matky po Lancelot a z chovu pana Zdeňka Rozkošného působil jako sympatický souladný kůň s chybějícím hřebčím výrazem. Při skoku ukázal dobrou techniku, ale do odrazu dával méně energie i kmihu. Komisi se jevil jako pracovitý ochotný hřebec s dobrou mechanikou ve cvalu a za výkon v celkovém součtu obdržel 7,43 bodu.

 

Na závěr mi ještě jednou dovolte za předsednictvo spolku Český teplokrevník poděkovat majitelům a zástupcům majitelů, kteří odchovali, připravili a předvedli své produkty před komisi i před veřejnost. V nejbližších dnech se společně sejdeme na oblastních schůzích. Těšíme se na Vás.


text: Veronika Konvalinková


děkujeme fotografům za možnost prezentace jejich tvorby : Ivana Maršálková , Svatava Zaplatilová, Veronika Konvalinková a Jiří KvasnovskýProtokol :

_protokol
.pdf
Stáhnout PDF • 2.59MB

Záznam průměry :

_zaznam_prumery
.pdf
Stáhnout PDF • 2.02MB

1 722 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page